Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de verkrijger en relatie van verkrijger met de overledene. De verkrijging is bepaald voor verkrijgers van nalatenschappen waarvoor aangifte erfbelasting is gedaan.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken van verkrijgers waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2016 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 oktober 2019:
De cijfers over 2015 zijn definitief gemaakt. De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Er is een verbeterde versie van de bronbestanden voor het jaar 2015 ontvangen. Hierdoor zijn de cijfers over 2015 aangepast.
De publicatiestrategie is gewijzigd. De cijfers van het meest recente jaar zijn altijd voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van 2020 gepubliceerd.

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Relatie met de overledene Kenmerken van de verkrijger Perioden Aantal verkrijgers (x 1 000) Bruto verkrijgingTotaal bruto verkrijging (mln euro) Bruto verkrijgingMediaan bruto verkrijging (1 000 euro) Verschuldigde belastingTotaal verschuldigde belasting (mln euro) Verschuldigde belastingGemiddeld verschuldigde belasting (1 000 euro) Netto verkrijgingTotaal netto verkrijging (mln euro) Netto verkrijgingMediaan netto verkrijging (1 000 euro)
Relatie met overledene: totaal Alle verkrijgers 2016* 168,4 12.356,2 28,9 1.469,7 8,7 10.886,5 26,4
Relatie met overledene: partner Alle verkrijgers 2016* 17,3 2.525,3 86,2 33,2 1,9 2.492,1 86,1
Relatie met overledene: ouder Alle verkrijgers 2016* 1,3 44,8 16,2 6,4 4,9 38,3 16,1
Relatie met overledene: kind Alle verkrijgers 2016* 83,6 7.051,7 37,3 752,8 9,0 6.298,9 35,6
Relatie met overledene: kleinkind Alle verkrijgers 2016* 9,6 327,6 20,0 50,1 5,2 277,5 20,0
Relatie met overledene: maatsch. org. Alle verkrijgers 2016* 2,4 308,7 32,4 0,0 0,0 308,7 32,4
Relatie met overledene: overige relatie Alle verkrijgers 2016* 54,2 2.098,1 11,3 627,1 11,6 1.471,0 8,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens