Inkomen van personen; inkomensklassen, persoonskenmerken

Inkomen van personen; inkomensklassen, persoonskenmerken

Inkomensbegrippen Inkomensklassen Geslacht Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro)
Persoonlijk inkomen Totaal Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 14.162,4 37,4 29,7
Persoonlijk inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.803,8 4,1 3,8
Persoonlijk inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 2.849,0 15,4 15,6
Persoonlijk inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 2.495,3 24,8 24,7
Persoonlijk inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 2.053,0 34,9 34,8
Persoonlijk inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.632,2 44,7 44,6
Persoonlijk inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 2.778,1 66,7 63,7
Persoonlijk inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 473,3 129,3 121,8
Persoonlijk inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 77,7 338,0 256,6
Persoonlijk inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 2,9 2,7
Persoonlijk inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 10,9 11,5
Persoonlijk inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 16,8 17,0
Persoonlijk inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 21,1 21,0
Persoonlijk inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 26,7 26,6
Persoonlijk inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 33,0 32,9
Persoonlijk inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 40,1 40,0
Persoonlijk inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 48,7 48,5
Persoonlijk inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 61,9 61,3
Persoonlijk inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022* 1.416,2 112,5 91,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar inkomensbegrip (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk bruto inkomen, persoonlijk inkomen), inkomensklassen en diverse achtergrondkenmerken van de persoon.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 komen in het najaar van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Het aantal personen met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen van personen.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen van personen. De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.