Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Geslacht Kenmerken van personen en huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Aantal overledenen (x 1 000) Nagelaten vermogen Totaal nagelaten vermogen (mln euro) Nagelaten vermogen Gemiddeld nagelaten vermogen (1 000 euro) Nagelaten vermogen Mediaan nagelaten vermogen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Vermogen 2016 148,2 17.504,4 118,1 23,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1 Bezittingen 2016 148,2 21.115,5 142,4 27,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1 Financiële bezittingen 2016 143,6 8.567,4 59,7 13,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2016 143,5 5.383,0 37,5 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.2 Effecten 2016 15,3 3.184,5 207,8 25,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2 Onroerend goed 2016 51,3 9.583,8 186,8 144,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2.1 Eigen woning 2016 49,8 8.565,2 172,0 139,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2.2 Onroerend goed, overig 2016 7,6 1.018,6 134,2 64,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.3 Ondernemingsvermogen 2016 3,6 1.925,6 529,8 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.5 Overige bezittingen 2016 32,3 1.038,7 32,2 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2 Schulden 2016 54,9 3.611,1 65,8 22,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2.1 Hypotheekschuld eigen woning 2016 29,0 2.289,2 78,9 55,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2.3 Schulden, overig 2016 36,6 1.321,9 36,1 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het nagelaten vermogen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de overledene.

Het nagelaten vermogen is bepaald voor overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

De cijfers voor 2007 t/m 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 september 2020:
De cijfers over 2016 zijn zonder update als definitief bestempeld. Er is geen nieuwe versie van de bronbestanden over 2016 beschikbaar gekomen, waardoor de eerder gebruikte levering gebruikt is voor de definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2017 en 2018 worden in het vierde kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aantal overledenen
Aantal overledenen uit de bevolking van 1 januari van het verslagjaar.
Nagelaten vermogen
Totaal nagelaten vermogen
Totale som van het vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Gemiddeld nagelaten vermogen
Gemiddeld vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Mediaan nagelaten vermogen
Mediaan vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.