Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het nagelaten vermogen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de overledene.

Het nagelaten vermogen is bepaald voor overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2016 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 oktober 2019:
De cijfers over 2015 zijn definitief gemaakt. De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Er is een verbeterde versie van de bronbestanden voor het jaar 2015 ontvangen. Hierdoor zijn de cijfers over 2015 aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van 2020 gepubliceerd.

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Geslacht Kenmerken van personen en huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Aantal overledenen (x 1 000) Nagelaten vermogenTotaal nagelaten vermogen (mln euro) Nagelaten vermogenGemiddeld nagelaten vermogen (1 000 euro) Nagelaten vermogenMediaan nagelaten vermogen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Vermogen 2016* 148,2 17.504,4 118,1 23,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1 Bezittingen 2016* 148,2 21.115,5 142,4 27,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1 Financiële bezittingen 2016* 143,6 8.567,4 59,7 13,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2016* 143,5 5.383,0 37,5 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.2 Effecten 2016* 15,3 3.184,5 207,8 25,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2 Onroerend goed 2016* 51,3 9.583,8 186,8 144,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2.1 Eigen woning 2016* 49,8 8.565,2 172,0 139,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2.2 Onroerend goed, overig 2016* 7,6 1.018,6 134,2 64,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.3 Ondernemingsvermogen 2016* 3,6 1.925,6 529,8 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.5 Overige bezittingen 2016* 32,3 1.038,7 32,2 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2 Schulden 2016* 54,9 3.611,1 65,8 22,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2.1 Hypotheekschuld eigen woning 2016* 29,0 2.289,2 78,9 55,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2.3 Schulden, overig 2016* 36,6 1.321,9 36,1 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens