Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Geslacht Kenmerken van personen en huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Aantal overledenen (x 1 000) Nagelaten vermogen Totaal nagelaten vermogen (mln euro) Nagelaten vermogen Gemiddeld nagelaten vermogen (1 000 euro) Nagelaten vermogen Mediaan nagelaten vermogen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Vermogen 2020* 167,9 23.346,8 139,1 29,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1 Bezittingen 2020* 167,9 27.992,5 166,8 33,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1 Financiële bezittingen 2020* 163,9 9.114,9 55,6 15,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2020* 163,8 6.607,1 40,3 14,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.1.2 Effecten 2020* 15,8 2.507,8 158,6 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2 Onroerend goed 2020* 60,0 13.806,4 230,1 176,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2.1 Eigen woning 2020* 58,3 12.508,8 214,5 174,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.2.2 Onroerend goed, overig 2020* 7,6 1.297,6 171,1 65,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.3 Ondernemingsvermogen 2020* 5,0 3.565,0 714,0 60,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1.5 Overige bezittingen 2020* 46,3 1.506,2 32,5 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2 Schulden 2020* 64,7 4.645,7 71,8 26,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2.1 Hypotheekschuld eigen woning 2020* 34,3 2.726,1 79,6 58,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2.3 Schulden, overig 2020* 42,2 1.919,7 45,5 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het nagelaten vermogen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de overledene.
Het nagelaten vermogen is bepaald voor overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.
Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het verslagjaar genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het verslagjaar genomen.

Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers voor 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 november 2022:
De cijfers voor 2018 en 2019 zijn geüpdatet. De cijfers voor 2020 zijn nieuw toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aantal overledenen
Aantal overledenen uit de bevolking van 1 januari van het verslagjaar.
Nagelaten vermogen
Totaal nagelaten vermogen
Totale som van het vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Gemiddeld nagelaten vermogen
Gemiddeld vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
Mediaan nagelaten vermogen
Mediaan vermogen(sbestanddeel) van overledenen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.