Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Inkomensbegrippen Inkomensklassen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro)
Gestandaardiseerd inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 29,2 25,8
Gestandaardiseerd inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 29,5 26,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2017 361,2 4,0 5,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 355,4 3,9 5,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2017 1.996,2 16,2 16,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 1.864,9 16,2 16,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2017 2.474,3 24,8 24,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 2.483,5 24,8 24,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2017 1.637,9 34,4 34,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 1.722,7 34,4 34,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2017 687,7 44,2 43,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 756,2 44,2 43,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2017 473,9 62,6 58,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 516,9 62,2 58,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2017 48,3 130,9 123,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2018* 44,1 129,1 121,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2017 15,3 426,9 290,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2018* 11,3 447,5 292,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2017 769,5 8,5 10,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2018* 775,5 8,6 10,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 15,6 15,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 15,9 15,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 18,6 18,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 19,0 19,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 21,2 21,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 21,8 21,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 24,3 24,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 24,9 24,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 27,4 27,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 28,1 28,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 30,8 30,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 31,6 31,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 34,9 34,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 35,7 35,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2017 769,5 40,9 40,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018* 775,5 41,8 41,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2017 769,5 69,6 54,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2018* 775,5 67,9 55,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar inkomensbegrip (primair inkomen, bruto inkomen, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen), inkomensklassen en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.