Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Inkomensbegrippen Inkomensklassen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Personen per huishouden (aantal) Personen met inkomen per huishouden (aantal) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro)
Besteedbaar inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 2,1 1,8 50,9 41,7
Besteedbaar inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 256,0 1,2 1,1 3,6 4,8
Besteedbaar inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 684,6 1,1 1,1 16,8 17,6
Besteedbaar inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 1.579,9 1,4 1,2 25,0 24,8
Besteedbaar inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 1.319,3 1,7 1,5 34,8 34,7
Besteedbaar inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 972,5 2,1 1,7 44,8 44,8
Besteedbaar inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 2.685,5 2,9 2,3 69,1 66,9
Besteedbaar inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 486,3 3,6 2,9 125,1 117,7
Besteedbaar inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2022* 53,1 3,3 2,5 401,7 261,5
Besteedbaar inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,1 1,1 12,2 14,9
Besteedbaar inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,2 1,1 21,7 21,8
Besteedbaar inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,5 1,3 26,7 26,7
Besteedbaar inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,7 1,4 32,0 32,0
Besteedbaar inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,8 1,5 38,2 38,1
Besteedbaar inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,1 1,8 45,8 45,7
Besteedbaar inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,5 2,0 54,8 54,8
Besteedbaar inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,8 2,2 65,2 65,1
Besteedbaar inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 3,2 2,5 79,2 78,7
Besteedbaar inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2022* 803,7 3,5 2,8 133,2 108,4
Gestandaardiseerd inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 2,1 1,8 35,4 31,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 273,4 1,3 1,1 4,0 5,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 1.074,1 1,8 1,3 16,9 17,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 2.322,2 1,9 1,5 24,8 24,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 1.989,8 2,3 1,9 34,8 34,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 1.243,2 2,5 2,1 44,5 44,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 1.039,3 2,6 2,2 62,1 58,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2022* 77,5 2,6 2,1 128,4 120,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2022* 17,6 2,5 2,0 479,8 292,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,7 1,3 11,3 13,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,7 1,4 19,3 19,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,7 1,4 22,7 22,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 1,9 1,6 26,1 26,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,1 1,7 29,8 29,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,3 1,8 33,5 33,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,4 1,9 37,6 37,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,5 2,1 42,4 42,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,5 2,2 49,5 49,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2022* 803,7 2,6 2,2 81,7 65,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar inkomensbegrip (primair inkomen, bruto inkomen, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen), inkomensklassen en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 komen in het najaar van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Personen per huishouden
Gemiddeld aantal personen per particulier huishouden.
Personen met inkomen per huishouden
Gemiddeld aantal personen met inkomen per particulier huishouden.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.