Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Inkomensbegrippen Inkomensklassen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro)
Gestandaardiseerd inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2018 7.760,6 29,5 26,3
Gestandaardiseerd inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 31,6 27,6
Gestandaardiseerd inkomen Totaal Particuliere huishoudens 2020* 7.892,4 32,4 28,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2018 349,5 3,8 4,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2019 329,9 3,9 4,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: minder dan 10 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 320,0 3,9 4,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2018 1.908,1 16,3 16,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2019 1.671,8 16,4 16,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10 000 tot 20 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 1.518,5 16,4 16,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2018 2.511,7 24,8 24,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2019 2.475,6 24,8 24,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 20 000 tot 30 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 2.425,7 24,8 24,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2018 1.710,4 34,4 34,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2019 1.827,6 34,5 34,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 30 000 tot 40 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 1.898,1 34,6 34,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2018 725,7 44,2 43,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2019 846,9 44,2 43,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 40 000 tot 50 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 962,6 44,3 44,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2018 496,8 62,4 58,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2019 594,3 62,4 58,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 50 000 tot 100 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 688,4 62,0 58,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2018 45,6 129,7 121,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2019 58,2 131,0 123,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 100 000 tot 200 000 euro Particuliere huishoudens 2020* 58,6 130,1 122,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2018 12,9 468,9 297,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2019 23,2 528,9 322,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 200 000 euro of meer Particuliere huishoudens 2020* 20,5 523,7 318,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2018 776,1 8,7 10,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2019 782,7 9,2 11,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 1e 10%-groep (laag inkomen) Particuliere huishoudens 2020* 789,2 9,6 11,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 15,9 15,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 16,6 16,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 2e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 17,1 17,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 18,9 19,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 19,8 19,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 3e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 20,5 20,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 21,6 21,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 22,7 22,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 4e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 23,6 23,5
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 24,7 24,7
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 25,9 25,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 5e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 26,9 26,9
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 27,9 27,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 29,3 29,2
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 6e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 30,4 30,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 31,3 31,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 32,8 32,8
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 7e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 34,1 34,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 35,3 35,3
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 37,1 37,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 8e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 38,4 38,4
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2018 776,1 41,3 41,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2019 782,7 43,3 43,1
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 9e 10%-groep Particuliere huishoudens 2020* 789,2 44,9 44,6
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2018 776,1 68,9 55,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2019 782,7 79,5 58,0
Gestandaardiseerd inkomen Inkomen: 10e 10%-groep (hoog inkomen) Particuliere huishoudens 2020* 789,2 78,7 59,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar inkomensbegrip (primair inkomen, bruto inkomen, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen), inkomensklassen en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 december 2021:
Cijfers over 2019 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 komen in het najaar van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.