Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 1.102,7 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 1.041,3 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 1.028,7 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 1.032,6 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 391,4 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 398,8 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 391,5 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 394,0 2,5
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 555,4 4,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 507,1 4,0
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 491,1 3,9
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 490,3 3,9
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 167,7 1,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 174,1 1,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 173,3 1,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 176,6 1,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 127,1 8,7
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 119,5 8,0
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 115,7 7,6
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 117,3 7,6
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 41,4 3,1
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 42,0 3,2
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 41,5 3,1
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 41,9 3,1
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 420,1 22,7
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 414,7 21,7
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 422,0 21,3
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 425,0 20,7
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 182,3 10,9
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 182,6 10,8
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 176,7 10,2
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 175,6 9,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2019:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2017 en voorlopige cijfers voor 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.