Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 1.028,9 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 1.014,6 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 391,3 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 397,7 2,5
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 484,4 3,8
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 476,9 3,7
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 173,6 1,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: Nederland Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 175,2 1,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 114,5 7,4
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 116,9 7,3
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 41,6 3,0
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 41,9 3,0
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 430,0 21,0
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 420,8 19,9
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 176,0 9,9
Totaal mannen en vrouwen Migratieachtergrond: niet-westers Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 180,6 9,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 december 2020:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2018 en voorlopige cijfers voor 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.