Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 971,8 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 896,2 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 891,1 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 391,8 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 374,7 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 369,5 2,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 93,1 1,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 81,5 1,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 74,2 1,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 20,3 0,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 17,8 0,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: werknemer Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 16,2 0,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 73,5 5,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 64,6 5,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 68,5 5,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 14,4 1,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 10,8 0,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 11,0 0,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 487,0 11,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 458,9 10,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 465,4 10,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 235,2 5,6
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 228,8 5,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkerings- en pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 231,7 5,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 400,5 34,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 371,5 30,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 370,3 31,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 205,2 19,6
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 197,3 17,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: uitkeringsontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 196,4 18,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 8,6 8,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 9,8 8,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 8,4 8,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 0,9 0,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 0,9 0,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger werkloosheidsuitkering Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 0,7 0,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 337,5 60,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 310,1 51,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 306,4 52,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 179,0 38,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 172,1 33,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: ontvanger van sociale voorziening Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 171,1 33,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 54,4 10,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 51,6 10,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 55,4 10,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 25,3 5,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 24,4 5,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: arbeidsongeschikte Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 24,6 5,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 86,5 2,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 87,3 2,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 95,1 2,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 30,0 1,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 31,5 1,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: pensioenontvanger Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 35,3 1,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: (school)kind of student Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 268,7 7,0
Totaal mannen en vrouwen SEC: (school)kind of student Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 247,3 6,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: (school)kind of student Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 236,5 6,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: (school)kind of student Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 105,0 2,9
Totaal mannen en vrouwen SEC: (school)kind of student Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 101,7 2,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: (school)kind of student Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 95,2 2,6
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 49,5 11,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 43,9 10,6
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 46,5 11,5
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 16,9 4,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 15,6 4,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 15,4 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
Voor de perioden 2011 t/m 2013 zijn de cijfers voor Duur inkomenspositie: 4 jaar of langer aangevuld.

Wijzigingen per 2 december 2022:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2020 en voorlopige cijfers voor 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.