Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%) Kinderen (x 1 000) Kinderen, relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 1.102,7 6,9 303,4 9,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 1.041,3 6,5 278,1 8,5
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 1.028,7 6,3 263,9 8,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 1.032,6 6,3 263,5 8,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 391,4 2,5 117,2 3,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 398,8 2,6 114,6 3,6
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 391,5 2,5 107,8 3,4
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 394,0 2,5 103,2 3,3
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 238,0 19,3 127,2 27,3
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 227,7 18,0 121,3 25,3
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 215,9 16,9 115,5 24,0
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 211,4 16,2 113,3 23,2
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 77,4 6,7 45,7 10,6
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 77,8 6,6 46,0 10,5
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 74,3 6,2 44,1 10,1
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 72,1 5,9 42,6 9,6
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 371,2 4,9 171,7 6,2
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 328,8 4,4 152,6 5,6
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 309,2 4,1 144,3 5,3
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 312,0 4,1 146,5 5,5
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 138,2 1,9 70,1 2,6
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 133,0 1,8 67,3 2,5
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 123,1 1,7 62,4 2,4
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 117,2 1,6 59,4 2,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 362,3 3,2 115,6 3,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 304,9 2,7 94,1 3,2
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 283,7 2,5 85,2 2,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 298,6 2,5 89,6 3,1
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 77,9 0,7 29,8 1,0
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 71,8 0,7 27,0 0,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 68,3 0,6 25,6 0,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 69,5 0,6 25,5 0,9
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 740,3 15,9 187,8 53,0
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 736,5 15,8 184,1 52,3
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 745,1 16,0 178,6 51,4
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 734,1 16,0 173,9 52,7
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 313,6 7,0 87,4 27,7
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 327,0 7,4 87,6 28,8
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 323,2 7,3 82,2 28,0
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 324,5 7,5 77,7 28,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over alle personen en over minderjarige kinderen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2019:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2017 en voorlopige cijfers voor 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Kinderen
Het aantal minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Kinderen, relatief
Het % minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.