Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Kenmerken van huishoudens Vermogensklassen Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Totaal 2019* 7.823,9 1.537,5 196,5 49,8
Particuliere huishoudens Vermogen: tot -5 000 euro 2019* 757,2 -42,1 -55,6 -22,8
Particuliere huishoudens Vermogen: -5 000 tot 0 euro 2019* 368,8 -0,6 -1,7 -1,2
Particuliere huishoudens Vermogen: 0 tot 1 000 euro 2019* 520,2 0,2 0,4 0,4
Particuliere huishoudens Vermogen 1 000 tot 5 000 euro 2019* 697,4 1,8 2,5 2,3
Particuliere huishoudens Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro 2019* 356,6 2,6 7,3 7,2
Particuliere huishoudens Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro 2019* 446,8 6,5 14,6 14,4
Particuliere huishoudens Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro 2019* 768,5 25,6 33,2 32,4
Particuliere huishoudens Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro 2019* 738,1 54,1 73,3 72,6
Particuliere huishoudens Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro 2019* 1.009,5 148,7 147,3 146,0
Particuliere huishoudens Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro 2019* 1.461,8 461,8 315,9 301,2
Particuliere huishoudens Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro 2019* 476,0 322,7 678,0 647,0
Particuliere huishoudens Vermogen: 1 miljoen euro of meer 2019* 223,0 556,3 2.494,7 1.525,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vermogensverdeling van huishoudens naar kenmerken als vermogensklasse, vermogensgroep, samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Het samenstellen van de cijfers is per verslagjaar 2011 in vergelijking met voorgaande jaren op enkele onderdelen gewijzigd:
Vanaf 2011 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar. Alle kleine tegoeden worden vanaf dat moment ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze vermogensbestanddelen.
Vanaf 2011 is er completere informatie van de schulden beschikbaar. Studieschulden en leningen bij banken worden vanaf dat moment volledig waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met overige schulden. Studieschulden behoorden t/m 2010 tot de overige schulden.

Wijzigingen per 13 oktober 2020:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd en definitief. In Statline zijn ze nog steeds voorlopig, omdat er nog wordt gewerkt aan een verbetering van het aanmerkelijk belang.
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 komen in december 2021 beschikbaar.
De gereviseerde cijfers over de periode 2006 t/m 2019 komen in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.