Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Kenmerken van huishoudens Vermogensklassen Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Totaal 2020* 7.892,4 1.830,1 231,9 64,6
Particuliere huishoudens Vermogen: tot -5 000 euro 2020* 779,0 -41,0 -52,6 -22,5
Particuliere huishoudens Vermogen: -5 000 tot 0 euro 2020* 414,1 -0,7 -1,8 -1,4
Particuliere huishoudens Vermogen: 0 tot 1 000 euro 2020* 415,4 0,2 0,4 0,4
Particuliere huishoudens Vermogen 1 000 tot 5 000 euro 2020* 635,5 1,6 2,5 2,3
Particuliere huishoudens Vermogen: 5 000 tot 10 000 euro 2020* 335,7 2,4 7,3 7,2
Particuliere huishoudens Vermogen: 10 000 tot 20 000 euro 2020* 412,9 6,0 14,6 14,4
Particuliere huishoudens Vermogen: 20 000 tot 50 000 euro 2020* 711,9 23,7 33,3 32,4
Particuliere huishoudens Vermogen: 50 000 tot 100 000 euro 2020* 739,8 54,5 73,7 73,1
Particuliere huishoudens Vermogen: 100 000 tot 200 000 euro 2020* 1.058,8 155,9 147,2 145,9
Particuliere huishoudens Vermogen: 200 000 tot 500 000 euro 2020* 1.587,1 503,4 317,2 303,2
Particuliere huishoudens Vermogen: 500 000 tot 1 miljoen euro 2020* 524,3 355,7 678,5 647,5
Particuliere huishoudens Vermogen: 1 miljoen euro of meer 2020* 277,8 768,2 2.765,0 1.598,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vermogensverdeling van huishoudens naar kenmerken als vermogensklasse, vermogensgroep, samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
De cijfers over 2019 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 21 april 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd.
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2021 komen in het najaar van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.