Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Het samenstellen van de cijfers is per verslagjaar 2011 in vergelijking met voorgaande jaren op enkele onderdelen gewijzigd:
Vanaf 2011 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar. Alle kleine tegoeden worden vanaf dat moment ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze vermogensbestanddelen.
Vanaf 2011 is er completere informatie van de schulden beschikbaar. Studieschulden en leningen bij banken worden vanaf dat moment volledig waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met overige schulden. Studieschulden behoorden t/m 2010 tot de overige schulden.

Wijzigingen per 18 november 2019:
De cijfers over 2017 zijn toegevoegd en definitief. In Statline zijn ze nog steeds voorlopig, omdat er nog wordt gewerkt aan een verbetering van het aanmerkelijk belang.
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2020 beschikbaar.

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Kenmerken van huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Vermogen 2018* 7.755,1 1.416,9 182,7 38,4
Particuliere huishoudens 1 Bezittingen 2018* 7.755,1 2.263,5 291,9 191,1
Particuliere huishoudens 1.1 Financiële bezittingen 2018* 7.572,8 437,4 57,8 14,6
Particuliere huishoudens 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2018* 7.571,1 304,8 40,3 13,3
Particuliere huishoudens 1.1.2 Effecten 2018* 1.174,7 132,6 112,8 19,0
Particuliere huishoudens 1.2 Onroerend goed 2018* 4.471,7 1.506,6 336,9 262,9
Particuliere huishoudens 1.2.1 Eigen woning 2018* 4.399,6 1.333,5 303,1 256,5
Particuliere huishoudens 1.2.2 Onroerend goed, overig 2018* 669,6 173,1 258,5 147,4
Particuliere huishoudens 1.3 Ondernemingsvermogen 2018* 893,7 70,1 78,5 12,6
Particuliere huishoudens 1.4 Aanmerkelijk belang 2018* 173,7 207,8 1.196,2 325,3
Particuliere huishoudens 1.5 Overige bezittingen 2018* 356,5 41,6 116,7 39,7
Particuliere huishoudens 2 Schulden 2018* 5.095,4 846,6 166,1 130,0
Particuliere huishoudens 2.1 Hypotheekschuld eigen woning 2018* 3.729,0 725,9 194,7 165,1
Particuliere huishoudens 2.2 Studieschulden 2018* 1.169,1 17,4 14,9 8,7
Particuliere huishoudens 2.3 Schulden, overig 2018* 2.090,5 103,2 49,4 1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens