Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens


Deze tabel bevat cijfers over de inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in Nederland. Er worden verschillende maten van ongelijkheid gegeven. Daarbij worden drie inkomensbegrippen (gestandaardiseerd primair inkomen, gestandaardiseerd bruto inkomen, gestandaardiseerd besteedbaar inkomen) onderscheiden en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
De cijfers over 2017 zijn toegevoegd en definitief. De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Inkomens- en vermogensbegrippen Kenmerken van huishoudens Perioden Maatstaven voor ongelijkheidGinicoëfficiënt (waarde) KengetallenGemiddeld bedrag (1 000 euro) KengetallenMediaan (1 000 euro) KengetallenTotaal bedrag (mld euro)
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2011 0,286 25,6 22,8 188,0
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2012 0,288 25,8 23,0 191,0
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2013 0,288 25,9 23,2 193,7
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2014 0,302 27,3 23,9 204,8
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2015 0,288 27,1 24,3 205,4
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2016 0,289 28,2 25,2 215,0
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2017 0,296 29,2 25,8 224,5
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2018* 0,288 29,5 26,5 229,1
Vermogen Particuliere huishoudens 2011 0,767 165,1 32,8 1.213,1
Vermogen Particuliere huishoudens 2012 0,783 154,0 25,5 1.141,6
Vermogen Particuliere huishoudens 2013 0,804 137,9 17,2 1.029,7
Vermogen Particuliere huishoudens 2014 0,806 139,1 16,8 1.042,9
Vermogen Particuliere huishoudens 2015 0,800 144,9 20,1 1.096,4
Vermogen Particuliere huishoudens 2016 0,797 153,1 22,2 1.167,2
Vermogen Particuliere huishoudens 2017 0,787 164,9 28,3 1.269,3
Vermogen Particuliere huishoudens 2018* 0,772 182,7 38,4 1.416,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens