Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Inkomens- en vermogensbegrippen Kenmerken van huishoudens Perioden Maatstaven voor ongelijkheid Ginicoëfficiënt (waarde) Kengetallen Gemiddeld bedrag (1 000 euro) Kengetallen Mediaan (1 000 euro) Kengetallen Totaal bedrag (mld euro)
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2011 0,286 25,6 22,8 188,0
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2012 0,288 25,8 23,0 191,0
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2013 0,288 25,9 23,2 193,7
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2014 0,302 27,3 23,9 204,8
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2015 0,288 27,1 24,3 205,4
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2016 0,289 28,2 25,2 215,0
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2017 0,296 29,2 25,8 224,5
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2018 0,290 29,5 26,3 228,7
Gestandaardiseerd inkomen Particuliere huishoudens 2019* 0,292 30,8 27,5 240,6
Vermogen Particuliere huishoudens 2011 0,767 165,1 32,8 1.213,1
Vermogen Particuliere huishoudens 2012 0,783 154,0 25,5 1.141,6
Vermogen Particuliere huishoudens 2013 0,804 137,9 17,2 1.029,7
Vermogen Particuliere huishoudens 2014 0,806 139,1 16,8 1.042,9
Vermogen Particuliere huishoudens 2015 0,800 144,9 20,1 1.096,4
Vermogen Particuliere huishoudens 2016 0,797 153,1 22,2 1.167,2
Vermogen Particuliere huishoudens 2017 0,787 164,9 28,3 1.269,3
Vermogen Particuliere huishoudens 2018 0,775 182,4 37,6 1.415,2
Vermogen Particuliere huishoudens 2019* 0,758 196,5 49,8 1.537,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in Nederland. Er worden verschillende maten van ongelijkheid gegeven. Daarbij worden drie inkomensbegrippen (gestandaardiseerd primair inkomen, gestandaardiseerd bruto inkomen, gestandaardiseerd besteedbaar inkomen) onderscheiden en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers voor 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per november 2020:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd en definitief. De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Gereviseerde vermogenscijfers (en vermogensongelijkheid) komen in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar.
Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 komen in het najaar van 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Maatstaven voor ongelijkheid
Ginicoëfficiënt
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor ongelijkheid. De Ginicoëfficiënt wordt berekend door de helft van het gemiddelde absolute verschil in inkomen/vermogen tussen huishoudens te normaliseren. In een verdeling zonder negatieve waarden wordt daarbij gedeeld door het gemiddelde. In een verdeling met negatieve waarden is dat het gemiddelde van alle absolute waarden. De waarde van de Ginicoëfficiënt ligt zodoende altijd tussen 0 (volkomen gelijke verdeling) en 1 (volkomen ongelijke verdeling).
Kengetallen
Gemiddeld bedrag
Gemiddeld bedrag aan inkomen/vermogen van particuliere huishoudens.
Mediaan
Mediaan bedrag aan inkomen/vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste bedrag wanneer alle huishoudens van laag naar hoog worden gesorteerd.
Totaal bedrag
Totale bedrag aan inkomen/vermogen van particuliere huishoudens.