Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Populatie Percentielen Perioden Percentiel gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Percentiel besteedbaar inkomen (1 000 euro) Percentiel primair inkomen (1 000 euro) Percentiel bruto-inkomen (1 000 euro) Percentiel vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2011 12,6 13,7 0,0 17,2 -11,5
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2012 12,6 13,7 0,0 17,2 -18,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2013 12,5 13,7 0,0 17,4 -32,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2014 13,0 14,2 0,0 17,9 -31,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2015 13,2 14,4 0,0 18,1 -25,8
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2016 13,6 14,8 0,0 18,5 -20,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2017 14,0 15,1 0,0 18,9 -12,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2018* 14,2 15,4 0,0 19,3 -7,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2011 15,6 18,1 1,6 23,5 0,0
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2012 15,6 18,1 1,5 23,5 -0,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2013 15,6 18,1 1,4 23,6 -3,8
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2014 16,0 18,7 1,4 24,1 -4,0
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2015 16,3 18,8 1,3 24,1 -1,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2016 16,8 19,4 1,4 24,6 -0,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2017 17,2 19,8 1,6 25,1 0,0
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2018* 17,6 20,2 2,2 25,7 0,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2011 18,0 22,2 6,7 30,3 2,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2012 18,1 22,3 6,7 30,2 1,5
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2013 18,1 22,3 6,6 30,3 0,5
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2014 18,5 23,0 6,8 30,8 0,5
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2015 18,8 23,2 6,8 30,9 1,0
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2016 19,4 23,8 7,0 31,5 1,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2017 19,8 24,3 7,2 32,2 2,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2018* 20,4 24,8 7,4 33,1 3,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2011 20,3 26,4 18,2 38,7 11,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2012 20,5 26,5 17,2 38,7 8,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2013 20,6 26,5 16,1 38,7 3,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2014 21,2 27,2 16,0 39,3 3,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2015 21,4 27,4 15,8 39,3 5,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2016 22,2 28,2 16,5 40,1 6,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2017 22,7 28,8 17,5 41,1 10,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2018* 23,4 29,4 19,1 42,2 14,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2011 22,8 31,3 34,9 48,4 32,8
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2012 23,0 31,4 34,1 48,4 25,5
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2013 23,2 31,4 33,3 48,6 17,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2014 23,9 32,2 33,7 49,3 16,8
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2015 24,3 32,5 33,4 49,2 20,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2016 25,2 33,4 34,4 50,3 22,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2017 25,8 34,1 35,8 51,8 28,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2018* 26,5 34,9 37,5 53,1 38,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2011 25,6 36,9 49,0 59,3 82,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2012 25,8 36,9 48,8 59,7 68,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2013 26,0 37,1 48,5 60,0 50,8
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2014 26,8 38,1 49,3 61,0 50,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2015 27,3 38,6 49,1 60,9 54,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2016 28,4 39,9 50,5 62,4 58,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2017 29,0 40,8 52,4 64,3 70,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2018* 29,8 41,8 54,4 66,1 87,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2011 28,8 42,9 63,6 71,9 155,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2012 29,0 43,1 64,1 72,8 138,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2013 29,3 43,5 64,1 73,4 114,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2014 30,3 44,8 65,4 74,8 114,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2015 30,8 45,5 65,2 74,6 120,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2016 32,0 47,3 67,2 76,6 125,5
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2017 32,7 48,4 69,7 79,2 139,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2018* 33,5 49,6 72,3 81,4 160,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2011 33,0 50,7 81,1 88,2 244,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2012 33,2 50,9 82,5 89,8 225,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2013 33,6 51,5 82,9 90,8 199,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2014 34,7 53,1 84,9 92,8 199,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2015 35,3 54,0 84,6 92,5 206,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2016 36,6 56,2 87,2 95,2 214,0
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2017 37,4 57,6 90,3 98,5 231,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2018* 38,2 58,9 93,3 101,1 257,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2011 40,2 63,4 108,3 114,5 407,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2012 40,4 63,7 110,7 117,1 385,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2013 40,9 64,5 111,6 118,7 354,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2014 42,3 66,7 115,0 122,2 354,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2015 42,8 67,5 114,0 121,1 363,8
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2016 44,4 70,4 117,6 125,0 375,1
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2017 45,4 72,4 121,6 129,8 399,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2018* 46,3 73,8 125,4 132,6 437,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat percentielen van inkomen en vermogen. Deze bedragen worden gebruikt bij de indeling van huishoudens in 10%-groepen en 20%-groepen, zoals gebruikt in diverse StatLine tabellen en publicaties. Het 10e percentiel wordt gebruikt als bovengrens voor de eerste 10%-groep, het 20e percentiel als bovengrens voor de tweede 10%-groep, en zo verder. De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers over inkomen in deze tabel voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers over inkomen voor 2018 zijn voorlopig. De cijfers over vermogen zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Percentiel gestandaardiseerd inkomen
De percentielen van het gestandaardiseerd inkomen verdelen de op basis van het gestandaardiseerd inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Percentiel besteedbaar inkomen
De percentielen van het besteedbaar inkomen verdelen de op basis van het besteedbaar inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
Percentiel primair inkomen
De percentielen van het primair inkomen verdelen de op basis van het primair inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het primair inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen.
Percentiel bruto-inkomen
De percentielen van het bruto inkomen verdelen de op basis van het bruto inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het bruto inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen, uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en ontvangen inkomensoverdrachten.
Percentiel vermogen
De percentielen van het vermogen verdelen de op basis van het vermogen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan uit financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.