Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Huishoudens (x 1 000) Huishoudens, relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 589,9 8,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 572,2 7,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 581,1 7,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 583,8 7,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 209,5 3,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 220,6 3,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 223,9 3,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 231,7 3,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2015 1.010,4 14,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2016 1.012,1 14,0
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2017 1.014,0 13,8
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2018* 1.002,3 13,6
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2015 527,8 7,8
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2016 548,9 8,0
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2017 562,2 8,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2018* 572,2 8,3
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 349,0 14,2
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 349,7 13,9
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 367,3 14,3
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 368,8 14,1
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 134,0 6,0
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 145,7 6,4
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 152,4 6,6
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 160,9 6,9
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2015 644,4 26,2
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2016 654,3 26,1
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2017 668,0 26,0
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2018* 663,2 25,4
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2015 355,4 15,9
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2016 375,2 16,6
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2017 389,8 17,0
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2018* 401,0 17,2
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 240,9 5,1
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 222,5 4,7
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 213,9 4,5
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 215,1 4,5
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 75,4 1,7
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 75,0 1,6
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 71,5 1,6
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 70,8 1,5
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2015 366,0 7,8
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2016 357,9 7,6
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2017 346,0 7,3
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2018* 339,1 7,1
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2015 172,4 3,8
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2016 173,7 3,8
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2017 172,4 3,8
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2018* 171,2 3,7
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 67,3 1,6
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 56,1 1,3
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 51,8 1,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 52,2 1,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 9,8 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 8,9 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 8,0 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 8,6 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2015 79,2 1,9
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2016 69,7 1,6
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2017 63,7 1,5
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2018* 61,4 1,4
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2015 13,6 0,3
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2016 12,5 0,3
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2017 11,3 0,3
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2018* 11,6 0,3
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 522,7 17,9
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 516,2 17,5
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 529,4 17,7
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018* 531,6 17,6
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 199,7 7,7
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 211,7 8,1
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 215,9 8,3
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018* 223,2 8,5
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2015 931,2 31,9
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2016 942,4 32,0
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2017 950,3 31,8
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2018* 940,9 31,1
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2015 514,2 19,7
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2016 536,4 20,6
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2017 550,9 21,1
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2018* 560,6 21,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2019:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2017 en voorlopige cijfers voor 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Huishoudens, relatief
Het % particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.