Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Huishoudens (x 1 000) Huishoudens, relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 556,2 7,5
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 509,4 6,8
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 515,2 6,8
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 234,5 3,4
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 220,6 3,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 221,7 3,1
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 354,7 13,4
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 322,9 12,0
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 326,9 12,0
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 165,6 7,0
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 153,9 6,4
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 155,5 6,3
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 201,5 4,2
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 186,4 3,8
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 188,3 3,9
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 68,8 1,5
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 66,7 1,4
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 66,3 1,4
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 46,4 1,0
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 46,4 1,0
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 45,4 1,0
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 7,6 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 7,4 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 7,5 0,2
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 509,8 16,7
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020 463,0 15,0
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2021* 469,9 15,0
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 226,8 8,6
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020 213,2 7,9
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2021* 214,2 7,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
Voor de perioden 2011 t/m 2013 zijn de cijfers voor Duur inkomenspositie: 4 jaar of langer aangevuld.

Wijzigingen per 2 december 2022:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2020 en voorlopige cijfers voor 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Huishoudens, relatief
Het % particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.