Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Huishoudens (x 1 000) Huishoudens, relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 580,7 7,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 573,9 7,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 230,1 3,3
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 237,2 3,4
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 363,9 13,9
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 361,2 13,6
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 160,0 6,9
Type: Eenpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 166,9 7,0
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 216,9 4,5
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 212,8 4,4
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 70,2 1,5
Type: Meerpersoonshuishouden Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 70,3 1,5
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 50,2 1,1
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 51,5 1,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 7,9 0,2
Woningbezit: eigen woning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 8,4 0,2
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 530,6 17,6
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019* 522,4 17,1
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 222,3 8,5
Woningbezit: huurwoning Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019* 228,8 8,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 december 2020:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2018 en voorlopige cijfers voor 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Het aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Huishoudens, relatief
Het % particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.