Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers


Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van de welvaart van particuliere huishoudens in Nederland, gemeten door het inkomen, de bestedingen en het vermogen.
De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
In de doelpopulatie voor het onderwerp huishoudens met een laag inkomen zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2019:
De voorlopige cijfers 2018 zijn toegevoegd.
Het onderwerp vermogensongelijkheid is toegevoegd.
Historische cijfers van inkomensongelijkheid zijn licht gewijzigd als gevolg van een aangepaste berekening van Gini-coefficienten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2020 gepubliceerd.
Het volgende budgetonderzoek zal in 2020 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers over bestedingen worden in 2022 verwacht.

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld besteed bedrag (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro) Huishoudens met laag inkomen (%) Ongelijkheid inkomen (Ginicoëfficiënt) Ongelijkheid vermogen (Ginicoëfficiënt)
Particuliere huishoudens 2011 7.347,6 36,6 25,6 . 32,8 6,9 0,286 0,767
Particuliere huishoudens 2012 7.412,1 36,8 25,8 . 25,5 8,0 0,288 0,783
Particuliere huishoudens 2013 7.467,8 37,0 25,9 . 17,2 8,9 0,288 0,804
Particuliere huishoudens 2014 7.496,4 39,0 27,3 . 16,8 8,5 0,302 0,806
Particuliere huishoudens 2015 7.568,5 38,6 27,1 34,0 20,1 8,2 0,288 0,800
Particuliere huishoudens 2016 7.623,2 40,2 28,2 . 22,2 7,9 0,289 0,797
Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 41,6 29,2 . 28,3 7,9 0,296 0,787
Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 42,1 29,5 . 38,4 7,9 0,288 0,772
Bron: Inkomen als werknemer 2011 3.954,7 41,0 27,2 . 23,9 2,7 0,240 0,742
Bron: Inkomen als werknemer 2012 3.945,9 41,2 27,4 . 15,7 3,0 0,241 0,765
Bron: Inkomen als werknemer 2013 3.906,0 42,3 28,1 . 6,9 3,1 0,243 0,793
Bron: Inkomen als werknemer 2014 3.886,0 43,4 29,0 . 7,0 2,9 0,243 0,793
Bron: Inkomen als werknemer 2015 3.921,0 44,4 29,6 37,6 10,2 2,5 0,247 0,789
Bron: Inkomen als werknemer 2016 3.960,2 45,9 30,6 . 13,1 2,1 0,244 0,784
Bron: Inkomen als werknemer 2017 4.020,1 46,6 31,1 . 19,8 2,0 0,244 0,767
Bron: Inkomen als werknemer 2018* 4.112,7 47,5 31,7 . 29,4 2,0 0,245 0,748
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2011 613,6 56,6 35,9 . 163,9 10,6 0,388 0,749
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2012 617,0 56,1 35,6 . 138,7 11,8 0,395 0,766
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2013 619,7 54,2 34,4 . 108,6 12,3 0,383 0,787
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2014 636,5 62,7 39,9 . 103,7 11,0 0,423 0,792
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2015 657,3 56,1 35,9 43,8 105,0 10,5 0,364 0,789
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2016 677,2 60,6 38,7 . 113,3 9,2 0,363 0,786
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2017 686,8 63,3 40,3 . 126,4 8,6 0,360 0,770
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2018* 711,7 63,6 40,7 . 164,5 9,1 0,362 0,760
Bron: Overdrachtsinkomen 2011 2.779,3 26,0 21,0 . 33,1 12,1 0,278 0,748
Bron: Overdrachtsinkomen 2012 2.849,3 26,4 21,3 . 31,2 14,0 0,282 0,755
Bron: Overdrachtsinkomen 2013 2.942,1 26,3 21,2 . 26,5 15,9 0,281 0,766
Bron: Overdrachtsinkomen 2014 2.973,8 28,0 22,5 . 25,8 15,5 0,300 0,770
Bron: Overdrachtsinkomen 2015 2.990,2 27,1 21,9 27,5 28,3 15,3 0,276 0,765
Bron: Overdrachtsinkomen 2016 2.985,9 27,9 22,6 . 28,6 15,3 0,278 0,763
Bron: Overdrachtsinkomen 2017 2.988,0 29,7 24,0 . 32,9 15,7 0,298 0,765
Bron: Overdrachtsinkomen 2018* 2.930,6 29,2 23,7 . 38,4 15,7 0,273 0,745
Bron: CBS.
Verklaring van tekens