Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 november 2019:
Inkomen en vermogen worden voortaan verborgen bij specifieke bedrijfstakken (2 digits of meer) waarbij de nauwkeurigheid in het gedrang komt. Voorts is geactualiseerd t/m 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk december 2019 volgt de jaarlijkse actualisatie van de tabel.

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomenZelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenVermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* 1.223,5 31,6 34,2 137,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* 1.265,1 32,4 34,8 177,9
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2017* 85,1 34,5 39,6 726,6
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 86,9 31,4 37,5 789,1
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2017* 146,9 37,9 31,8 79,5
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2018* 157,0 39,2 32,8 102,6
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2017* 54,4 33,1 29,9 55,4
Zelfstandige 4120 Algemene bouw 2018* 58,6 . . 72,9
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2017* 33,3 27,9 30,8 73,8
Zelfstandige 5610 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018* 35,1 . . 101,4
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2017* 54,9 61,3 41,3 356,0
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2018* 58,4 62,4 41,6 484,4
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2017* 186,1 43,8 39,3 160,5
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2018* 196,0 44,8 39,8 212,1
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2017* 61,0 57,4 44,5 190,7
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2018* 64,6 . . 250,6
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2017* 7,9 126,4 67,1 365,1
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2018* 8,3 . . 480,7
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2017* 38,3 33,2 39,1 142,9
Zelfstandige 8691 Praktijken van paramedici 2018* 39,7 . . 184,0
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017* 43,4 13,1 28,7 67,9
Zelfstandige 9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018* 45,3 . . 92,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens