Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over schenkingen. De schenking is bepaald voor schenkingen waarvoor aangifte schenkbelasting is gedaan, uitgesplitst naar kenmerken van de schenking, schenker en ontvanger.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken van schenkers en ontvangers waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.
Status van de cijfers:

De cijfers voor 2007 t/m 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2016 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 januari 2020:
De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Woning: onbekend) is aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 25 oktober 2019:
De cijfers over 2015 zijn definitief gemaakt. De cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Er is een verbeterde versie van de bronbestanden voor het jaar 2015 ontvangen. Hierdoor zijn de cijfers over 2015 aangepast.
De publicatiestrategie is gewijzigd. De cijfers van het meest recente jaar zijn altijd voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in de tweede helft van 2020 gepubliceerd.

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Populatie Kenmerken van de schenking Kenmerken van de schenker Kenmerken van de ontvanger Perioden Aantal schenkingen (x 1 000) Totaal bruto schenking (mln euro) Gemiddeld bruto schenking (1 000 euro) Totaal verschuldigde belasting (mln euro) Gemiddeld verschuldigde belasting (1 000 euro) Totaal netto schenking (mln euro) Gemiddeld netto schenking (1 000 euro)
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2007 93,6 3.925,7 41,9 332,4 3,6 3.593,3 38,4
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2008 89,8 4.272,2 47,6 337,8 3,8 3.934,4 43,8
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2009 98,9 4.210,4 42,6 348,4 3,5 3.862,0 39,0
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2010 54,6 3.585,2 65,7 327,1 6,0 3.258,1 59,7
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2011 52,0 3.630,5 69,8 261,2 5,0 3.369,3 64,8
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2012 50,1 4.218,4 84,1 299,4 6,0 3.919,0 78,2
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2013 97,8 7.202,6 73,7 320,5 3,3 6.882,0 70,4
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2014 156,6 10.367,7 66,2 283,8 1,8 10.084,0 64,4
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2015 52,8 4.731,7 89,6 308,7 5,8 4.423,0 83,7
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2016* 54,7 5.141,8 94,0 343,4 6,3 4.798,4 87,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens