Producenten industrie negatiever in december

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Roger Dohmen Fotografie
De producenten in de industrie waren in december negatiever dan in november. Het vertrouwen ging van -0,5 in november naar -3,4 in december, aldus het CBS. Dat is de laagste stand in ruim 3 jaar. Fabrikanten waren vooral pessimistischer over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Het producentenvertrouwen lag in december onder het langjarig gemiddelde van 1,0. Het vertrouwen bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni-15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9
2022februari8,5
2022maart8,7
2022april10,8
2022mei9,9
2022juni8,1
2022juli8,4
2022augustus4,6
2022september2,6
2022oktober2,5
2022november3
2022december3,3
2023januari3,6
2023februari3,7
2023maart4
2023april3
2023mei2,1
2023juni1
2023juli0,1
2023augustus-2,2
2023september-2,2
2023oktober-1,8
2023november-0,5
2023december-3,4

Vooral negatiever over orderportefeuille en verwachte bedrijvigheid

Producenten waren in december vooral negatiever over de orderpositie en de verwachte productie in de komende drie maanden. Ook over de voorraden gereed product waren ze negatiever.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, was kleiner dan het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was kleiner dan het aantal dat een afname van de productie voorziet. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

Deelindicatoren producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
 December 2023 (saldo % positieve antwoorden en % negatieve antwoorden)November 2023 (saldo % positieve antwoorden en % negatieve antwoorden)
Producentenvertrouwen (gemiddelde deelvragen)-3,4-0,5
Oordeel voorraden gereed product-2,6-1,5
Verwachte bedrijvigheid-3,2-0,3
Oordeel orderpositie-4,40,3

Producentenvertrouwen verslechtert in meer dan de helft van de industriële bedrijfsklassen

In ruim de helft van alle branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in december. De achteruitgang was het grootst bij de fabrikanten in de textiel-, kleding- en lederindustrie en bij de producenten in de elektrotechnische en machine-industrie. In beide bedrijfsklassen was het vertrouwen wel positief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 December 2023 (gemiddelde van de deelvragen)November 2023 (gemiddelde van de deelvragen)
Textiel, kleding,
leer
4,710,3
Elektrotechnische
en machine
1,87,1
Voedings- en
genotmiddelen
-31,9
Aardolie en chemie-3,3-5,4
Basismetaal,
metaalproducten
-5-0,5
Transportmiddelen-5,4-6,6
Papier en grafische-6,1-4,5
Hout, bouw-
materialen
-6,6-7,2

Ruim helft producenten voelt geen gevolgen van gestegen rente

In de Conjunctuurenquête Nederland worden ook incidentele vragen gesteld die geen onderdeel zijn van het producentenvertrouwen, zoals in december over het belangrijkste gevolg van de gestegen rente. Ruim de helft van de producenten gaf aan dat er geen of nauwelijks gevolgen zijn. Ruim een kwart vond dat de financieringskosten hoger zijn en drukken op de winstgevendheid. Verder zei iets meer dan 7 procent dat afnemers minder kunnen lenen, waardoor de vraag naar de producten lager is. De overige 10 procent noemde andere effecten, zoals meer belemmeringen bij het verkrijgen van financiering. In juni 2023 was deze vraag ook gesteld, met vergelijkbare uitkomsten.

Wat is het belangrijkste gevolg van de stijgende rente voor uw bedrijf?
 Ons bedrijf ondervindt geen of nauwelijks gevolgen van de stijgende rente (%)Onze financieringskosten zijn hoger en drukken op de winstgevendheid (%)Afnemers of consumenten kunnen minder lenen en dit leidt tot minder vraag naar onze producten of diensten (%)Andere effecten (%)
Industrie55,5277,110,4
Papier en grafische64,4310,34,3
Aardolie en chemie63,622,38,45,7
Textiel, kleding,
leer
5928,284,8
Basismetaal,
metaalproducten
57,6268,38,1
Elektrotechnische
en machine
54,918,17,919,1
Transportmiddelen5216,419,811,8
Hout, bouw-
materialen
5030,311,58,2
Voedings- en
genotmiddelen
4543,61,310,1

Productie industrie ruim 11 procent lager in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 11,1 procent lager dan in oktober 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. In vergelijking met september daalde de productie met 0,5 procent in oktober.