Aantal faillissementen stijgt met ruim 50 procent in 2023

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
In december zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 91 meer bedrijven failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Dat is een stijging van 30 procent. De trend van het aantal faillissementen is meer dan een jaar stijgend. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor hele jaar bekend. In 2023 zijn volgens voorlopige cijfers 3.271 bedrijven failliet verklaard. Dat is ruim 50 procent meer dan in 2022.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
JaarWeekAantal uitgesproken faillissementen
2020januari311
2020februari333
2020maart280
2020april382
2020mei406
2020juni257
2020juli227
2020augustus195
2020september212
2020oktober190
2020november210
2020december174
2021januari172
2021februari143
2021maart165
2021april193
2021mei163
2021juni139
2021juli125
2021augustus109
2021september141
2021oktober126
2021november183
2021december159
2022januari139
2022februari182
2022maart166
2022april119
2022mei189
2022juni164
2022juli148
2022augustus148
2022september174
2022oktober219
2022november228
2022december269
2023januari228
2023februari277
2023maart212
2023april239
2023mei255
2023juni302
2023juli257
2023augustus268
2023september296
2023oktober292
2023november299
2023december390

Aantal faillissementen loopt op

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In 2023 zijn 3.271 bedrijven failliet verklaard

In 2023 zijn, niet gecorrigeerd voor zittingsdagen, 3.271 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat is 52 procent meer dan in 2022. Toen bedroeg het aantal faillissementen 2.145. Het aantal faillissementen in 2023 was nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor corona.

De piek in het aantal faillissementen, van 9.431, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt. Het laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981 werd in 2021 genoteerd, namelijk 1.818. Dat in coronatijd relatief weinig bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken)
JaarAantal
20046648
20056780
20065941
20074602
20084637
20097987
20107147
20116883
20128346
20139431
20147621
20156006
20165012
20173867
20183633
20193792
20203177
20211818
20222145
20233271

Sterkste stijging faillissementen in de handel

Net als in voorgaande jaren had de handel, met 682, de meeste faillissementen in 2023. Daarna volgde de bouwnijverheid met 479. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen er meer bedrijven failliet dan in 2022. Absoluut gezien was ook de stijging van het aantal faillissementen het sterkst in de handel. In 2023 gingen hier 254 bedrijven en instellingen meer failliet dan in 2022. De toename in de detailhandel, de groothandel en de autohandel was respectievelijk 145, 105 en 4.

Met een stijging van 139 faillissementen volgde de bouwnijverheid als tweede. In de horeca ging het aantal faillissementen van 134 in 2022 naar 267 in 2023, een verdubbeling. De stijging is vooral toe te schrijven aan de eet- en drinkgelegenheden waar het aantal faillissementen 126 hoger was dan in 2022. Bij hotels en andere logiesverstrekkers was de stijging 7.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) naar bedrijfstak
Bedrijfstak20232022
Handel682428
Bouwnijverheid479340
Specialistische zakelijke diensten352224
Financiële dienstverlening307181
Industrie270161
Horeca267134
Vervoer en opslag237136
Verhuur en overige zakelijke diensten170164
Informatie en communicatie12376
Gezondheids- en welzijnszorg104112
Overige dienstverlening7351
Verhuur en handel van onroerend goed6637
Cultuur, sport en recreatie5932
Onderwijs4518
Landbouw, bosbouw en visserij2132

In alle provincies meer bedrijven failliet

In alle provincies zijn in 2023 meer bedrijven failliet verklaard dan in 2022. Het grootst was de stijging in Noord-Brabant met 270 bedrijven. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland telden de meeste faillissementen, maar ook de meeste bedrijven.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) naar provincie
Provincie20232022
Zuid-Holland625459
Noord-Brabant603333
Noord-Holland567426
Gelderland444251
Utrecht258187
Overijssel193127
Limburg169106
Groningen10262
Flevoland9861
Fryslân8749
Drenthe7447
Zeeland4024

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.