Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018

personen plaatsen zonnepanelen op schuin dak
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Energieverbruik, inkomen en energierekening voor 10 bewoningsprofielen, 2018

Het Ministerie van Financiën en CE Delft zijn samen bezig met het evaluatietraject voor de Energiebelasting (EB). Hierin wordt onder meer onderzoek gedaan naar de EB en opslag duurzame energie (ODE) lasten(verdeling) voor burgers. De insteek is om aan de hand van tien huishoudprofielen te schatten wat de energielasten zijn. Enkele indicatoren die daarbij voor de bijgevoegde huishoudprofielen in beeld worden gebracht zijn 1) de energielasten in verhouding tot de totale energierekening en 2) de energielasten/energierekening afgezet tegen het besteedbaar inkomen. In de maatwerktabel is per huishoudprofiel de gemiddelde energierekening en het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen opgenomen in 2018.

Bekostigd door: Ministerie van Financiën.