Energietransitiematrix Montferland, 2018

Monteurs plaatsen zonnecellen op schuin pannendak
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Deze set van indicatoren bestaan enerzijds uit de energielabels, energieverbruik en zonnepanelen van woningen, en anderzijds de energierekening, demografische en sociaal-economische kenmerken van huishoudens voor alle wijken en buurten van de gemeente Montferland in 2018.

De gemeente Montferland bereidt zich voor op de energietransitie. Om de verschillende instrumenten voor de energietransitie effectief in te zetten, is informatie nodig. Daarom heeft de gemeente het CBS gevraagd om een energietransitie-matrix te maken met een breed spectrum van energie-gerelateerde indicatoren, van energielabels tot de energierekening van arme huishoudens.

Bekostigd door de gemeente Montferland.