Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Btw Perioden Aardgas Transporttarief (Euro/jaar) Aardgas Vast leveringstarief (Euro/jaar) Aardgas Variabel leveringstarief (Euro/m3) Aardgas Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/m3) Aardgas Energiebelasting (Euro/m3) Elektriciteit Transporttarief (Euro/jaar) Elektriciteit Vast leveringstarief (Euro/jaar) Elektriciteit Variabel leveringstarief (Euro/kWh) Elektriciteit Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/kWh) Elektriciteit Energiebelasting (Euro/kWh) Elektriciteit Vermindering energiebelasting (Euro/jaar)
Inclusief btw 2022 januari 191,32 72,74 1,1956 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,3169 0,03691 0,04452 -824,77
Inclusief btw 2022 februari 191,32 72,74 1,1247 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,2966 0,03691 0,04452 -824,77
Inclusief btw 2022 maart 191,32 72,74 1,8451 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,4814 0,03691 0,04452 -824,77
Inclusief btw 2022 april 191,32 72,74 1,6844 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,4363 0,03691 0,04452 -824,77
Inclusief btw 2022 mei 191,32 72,74 1,4220 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,3613 0,03691 0,04452 -824,77
Inclusief btw 2022 juni 191,32 72,74 1,2181 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,3342 0,03691 0,04452 -824,77
Inclusief btw 2022 juli 172,35 65,53 1,5908 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,4187 0,03325 0,04010 -742,98
Inclusief btw 2022 augustus 172,35 65,53 2,1147 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,5028 0,03325 0,04010 -742,98
Inclusief btw 2022 september 172,35 65,53 2,7706 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,6439 0,03325 0,04010 -742,98
Inclusief btw 2022 oktober 172,35 65,53 2,7830 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,6588 0,03325 0,04010 -742,98
Inclusief btw 2022 november 172,35 65,53 1,8201 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,5266 0,03325 0,04010 -742,98
Inclusief btw 2022 december 172,35 65,53 1,8201 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,5200 0,03325 0,04010 -742,98
Inclusief btw 2022 181,84 69,14 1,7824 0,09948 0,41771 253,88 68,96 0,4581 0,03508 0,04231 -783,88
Inclusief btw 2023 januari 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 februari 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 maart 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245 -596,86
Inclusief btw 2023 april* 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245 -596,86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief BTW). De cijfers worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd.
De hier gepubliceerde gemiddelde energieprijzen zijn de prijzen zoals ze voor de consumentenprijsindex (CPI) op dit moment worden gehanteerd. Bij de CPI worden prijzen van nieuwe contracten waargenomen. Contracten die door energiemaatschappijen in voorgaande perioden werden aangeboden, maar in de betreffende verslagperiode niet, worden wiskundig voortgezet en meegenomen in de berekening van het gemiddelde tarief. De gemiddelde prijzen in deze tabel kunnen dus afwijken van de gemiddelde prijzen die Nederlandse huishoudens betalen voor energie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste maand zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Wijzigingen per 13 februari 2023:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.
Met de invoering van het prijsplafond blijven de gemiddelde energietarieven (leveringstarieven) van vaste en variabele energiecontracten samen goed bruikbaar om een ontwikkeling voor de CPI te berekenen. Als prijsniveau zijn ze echter minder bruikbaar. Daarom worden ze in deze tabel niet getoond vanaf januari 2023. In een maatwerktabel worden de leveringstarieven op basis van de gegevens voor nieuwe variabele contracten gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste donderdag en tweede donderdag van de maand gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aardgas
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan de netbeheerder voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd) bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief
Gemiddeld tarief dat de consument per kubieke meter betaalt aan variabele kosten voor de levering van gas bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Elektriciteit
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar aan de netbeheerder betaalt voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd) bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief
Gemiddeld tarief dat de consument per kilowattuur betaalt aan variabele kosten voor de levering van elektriciteit bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Vermindering energiebelasting
Op de energiebelasting wordt een vermindering toegepast (ook wel heffingskorting genoemd). Deze wordt per elektricitetisaansluiting uitgekeerd. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.