Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*

Deze tabellenset toont de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2019 aan woningen (en hun bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De tabellen geven inzicht in de spreiding in het energieverbruik van woningen die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met elektriciteit én aardgas. Woningen met stadswarmte of all electric woningen behoren niet tot de populatie. Twee tabellen splitsen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen voor aardgaswoningen uit naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en aantal bewoners. De derde tabel splitst de gemiddelde aardgaslevering per vierkante meter woonoppervlak uit naar deze kenmerken en de vierde tabel doet dat voor de gemiddelde elektriciteitslevering per bewoner. De aardgasleveringen zijn steeds gecorrigeerd voor de temperatuur in 2019 volgens de methode die wordt gehanteerd door de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV, voorheen Nationale EnergieVerkenning NEV). De vijfde en zesde tabel tonen voor tien herkenbare profielen van aardgaswoningen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen, ook weer totaal en uitgedrukt per vierkante meter woonoppervlak (gas) respectievelijk bewoner (elektriciteit). Deze profielen omvatten samen ongeveer 78 procent van de aardgaswoningen.

* de cijfers over 2019 zijn voorlopig