Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en aanwezigheid van zonnestroominstallatie.

De gemiddelden zijn berekend voor 2018 (voorlopige cijfers) voor woningen met een bekend woningtype, minimaal 1 inwoner, een oppervlak van 2 tot 10.000m2, een bouwjaar van 1200 tot en met 2018 en indien er een zonnestroominstallatie aanwezig is dient deze passend te zijn voor een woning. De energieleveringen zijn uitgesplitst naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse, gecertificeerd energielabel en de aanwezigheid van zonnestroominstallaties.

Het energielabel is het gecertificeerde energielabel dat tot en met 31-12-2018 geregistreerd is voor de woning bij RVO. Bij de zonnestroominstallaties is gebruik gemaakt voor de nader voorlopige cijfers voor 2018.

De verdeling van aardgasleveringen is berekend voor woningen in de populatie zonder stadsverwarming en met een gevalideerde gaslevering. De verdeling van elektriciteitsleveringen is berekend voor woningen in de populatie met een gevalideerde elektriciteitslevering. Woningen waarbij de zonnestroominstallatie niet past bij woningen (te groot, behorend tot utiliteit) zijn niet meegenomen.

Er heeft geen weging plaatsgevonden.

Deze tabel is gemaakt in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).