Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijscomponenten Belastingen Perioden Aardgasprijs Verbruiksklassen huishoudens 20 tot 200 GJ (euro per GJ) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 1 tot 10 TJ (euro per GJ) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 1 000 TJ en meer (euro per GJ) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen huishoudens 2,5 tot 5 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 500 tot 2 000 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 150 000 MWh en meer (euro per kWh)
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2019 26,207 20,601 6,759 0,205 0,111 0,072
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 1e kwartaal 26,204 22,801 6,684 0,152 0,134 0,073
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 2e kwartaal 32,627 23,092 5,461 0,131 0,122 0,071
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 3e kwartaal 43,787 23,705 5,399 0,112 0,124 0,071
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 4e kwartaal 25,710 22,680 6,840 0,152 0,126 0,072
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 27,815 22,884 6,298 0,139 0,127 0,070
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e kwartaal 25,408 23,045 8,087 0,142 0,141 0,081
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e kwartaal 30,788 23,698 9,242 0,109 0,132 0,083
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3e kwartaal 45,875 25,123 14,601 0,119 0,141 0,108
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 4e kwartaal* 28,175 24,919 20,746 0,162 0,158 0,143
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021* 28,135 24,044 12,417 0,136 0,143 0,105
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2019 23,160 19,424 6,300 0,136 0,088 0,057
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 1e kwartaal 24,475 21,774 6,327 0,087 0,112 0,059
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 2e kwartaal 26,490 21,608 5,043 0,053 0,099 0,056
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 3e kwartaal 28,846 21,720 4,833 0,034 0,101 0,055
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 4e kwartaal 23,509 21,625 6,488 0,084 0,102 0,059
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 24,647 21,681 5,789 0,068 0,103 0,057
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e kwartaal 23,627 21,998 7,769 0,074 0,115 0,061
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e kwartaal 24,888 22,232 8,714 0,024 0,105 0,061
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3e kwartaal 30,755 23,343 13,849 0,025 0,113 0,082
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 4e kwartaal* 25,870 23,923 20,439 0,096 0,134 0,128
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021* 24,885 22,788 11,981 0,060 0,117 0,085
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2019 3,047 1,177 0,459 0,069 0,023 0,015
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 1e kwartaal 1,729 1,027 0,357 0,065 0,022 0,015
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 2e kwartaal 6,137 1,484 0,418 0,078 0,024 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 3e kwartaal 14,942 1,985 0,566 0,079 0,024 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 4e kwartaal 2,201 1,055 0,352 0,067 0,024 0,012
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 3,168 1,202 0,510 0,072 0,023 0,013
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e kwartaal 1,781 1,046 0,319 0,068 0,026 0,020
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e kwartaal 5,899 1,466 0,528 0,085 0,026 0,021
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3e kwartaal 15,120 1,780 0,752 0,094 0,028 0,026
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 4e kwartaal* 2,305 0,996 0,308 0,065 0,023 0,014
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021* 3,250 1,256 0,437 0,076 0,026 0,020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de gemiddelde transactieprijzen, leveringsprijzen en netwerkprijzen weergegeven voor aardgas en elektriciteit.

Onder transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking (inclusief Warmtekrachtkoppeling) wordt buiten beschouwing gelaten.


Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007


Status van de cijfers

De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente kwartaal voorlopig, overige cijfers zijn definitief.


Wijzigingen per 12 maart 2021:
Door een fout in de technische verwerking zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2020 verkeerde prijzen berekend. Het gaat om de leveringsprijs en transactieprijs inclusief belastingen, voor de niet-huishoudelijke verbruiksklassen. Deze zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wijzigingen per 30 maart 2022:
Cijfers over het 4e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden drie maanden na verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aardgasprijs
Aardgas wordt geleverd per kubieke meter. De omrekening naar joule is gedaan op basis van de calorische bovenwaarde van aardgas uit Slochteren. 1 m3 = 35,17 MJ (Megajoule). De terugrekening naar kubieke meter: 1 TJ (Terajoule) = 1000 GJ
(Gigajoule) = 28433 m3.
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik.
Verbruiksklassen huishoudens
Particulier huishouden.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
20 tot 200 GJ
Uitgedrukt in m3 komt dit overeen met 569m3 tot 5687 m3.
In deze verbruiksklasse zitten de meeste huishoudens.
Verbruiksklassen niet-huishoudens
Deze klassen bevat zowel kleinzakelijke als grootzakelijke afnemers.
1 tot 10 TJ
Uitgedrukt in m3 komt dit overeen met 28.433 m3 tot 284.333 m3.
1 000 TJ en meer
Uitgedrukt in m3 komt dit overeen met >28.433.324 m3.
Elektriciteitsprijs
1 MWh (Megawattuur) = 1000 kWh (Kilowattuur) = 3,6 GJ (Gigajoule).
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik.
Verbruiksklassen huishoudens
Particulier huishouden.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
2,5 tot 5 MWh
In deze verbruiksklasse zitten de meeste huishoudens.
Verbruiksklassen niet-huishoudens
Deze klassen bevat zowel kleinzakelijke als grootzakelijke afnemers.
500 tot 2 000 MWh
150 000 MWh en meer