Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers


In deze tabel worden de gemiddelde transactieprijzen, leveringsprijzen en netwerkprijzen weergegeven voor aardgas en elektriciteit.

Onder transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking (inclusief Warmtekrachtkoppeling) wordt buiten beschouwing gelaten.


Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007


Status van de cijfers

De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente kwartaal voorlopig, overige cijfers zijn definitief.


Wijzigingen per 30 juni 2020:

Cijfers over het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?

De nieuwe cijfers worden drie maanden na verslagperiode gepubliceerd.

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijscomponenten Belastingen Perioden Aardgasprijs Verbruiksklassen huishoudens20 tot 200 GJ (euro per GJ) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens1 tot 10 TJ (euro per GJ) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens10 tot 100 TJ (euro per GJ) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen huishoudens2,5 tot 5 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens500 tot 2 000 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens150 000 MWh en meer (euro per kWh)
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2017 1e kwartaal 20,141 18,602 13,626 0,159 0,105 0,069
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2017 2e kwartaal 24,983 18,672 9,449 0,152 0,093 0,064
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2017 3e kwartaal 36,797 19,168 9,308 0,150 0,094 0,064
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2017 4e kwartaal 20,708 17,928 8,969 0,160 0,091 0,066
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2017 21,778 18,491 10,843 0,156 0,096 0,066
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2018 1e kwartaal 21,460 19,079 14,052 0,176 0,109 0,068
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2018 2e kwartaal 27,250 19,490 10,112 0,163 0,101 0,063
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2018 3e kwartaal 35,908 20,156 10,207 0,166 0,098 0,071
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2018 4e kwartaal 22,042 18,374 9,896 0,174 0,098 0,068
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2018 23,143 19,050 11,601 0,171 0,101 0,068
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2019 1e kwartaal 24,275 21,436 14,915 0,203 0,118 0,075
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2019 2e kwartaal 32,434 21,411 9,696 0,208 0,109 0,071
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2019 3e kwartaal 42,609 21,771 10,555 0,207 0,109 0,071
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2019 4e kwartaal 25,084 19,064 9,213 0,207 0,109 0,071
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2019 26,207 20,601 11,569 0,205 0,111 0,072
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 1e kwartaal* 26,204 22,793 19,667 0,152 0,178 0,137
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2017 1e kwartaal 18,648 17,597 13,252 0,101 0,084 0,052
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2017 2e kwartaal 19,693 17,255 8,940 0,081 0,069 0,046
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2017 3e kwartaal 21,987 17,517 8,633 0,077 0,070 0,046
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2017 4e kwartaal 18,829 16,795 8,571 0,101 0,071 0,050
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2017 19,036 17,306 10,414 0,091 0,073 0,048
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2018 1e kwartaal 19,751 18,049 13,675 0,115 0,086 0,052
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2018 2e kwartaal 21,352 17,896 9,551 0,089 0,079 0,047
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2018 3e kwartaal 23,375 18,196 9,568 0,090 0,075 0,055
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2018 4e kwartaal 19,898 17,179 9,482 0,115 0,076 0,053
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2018 20,131 17,773 11,157 0,104 0,079 0,052
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2019 1e kwartaal 22,811 20,332 14,548 0,143 0,096 0,061
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2019 2e kwartaal 24,401 20,233 9,188 0,130 0,085 0,056
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2019 3e kwartaal 27,527 19,795 9,743 0,128 0,086 0,056
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2019 4e kwartaal 22,516 18,033 8,836 0,142 0,086 0,057
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2019 23,160 19,424 11,149 0,136 0,088 0,057
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 1e kwartaal* 24,475 21,774 19,300 0,087 0,154 0,122
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2017 1e kwartaal 1,492 1,005 0,374 0,058 0,021 0,017
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2017 2e kwartaal 5,290 1,417 0,509 0,071 0,024 0,018
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2017 3e kwartaal 14,810 1,651 0,675 0,073 0,024 0,018
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2017 4e kwartaal 1,879 1,133 0,398 0,059 0,020 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2017 2,742 1,186 0,428 0,065 0,022 0,017
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2018 1e kwartaal 1,709 1,030 0,377 0,061 0,023 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2018 2e kwartaal 5,899 1,593 0,561 0,074 0,023 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2018 3e kwartaal 12,533 1,961 0,639 0,076 0,022 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2018 4e kwartaal 2,144 1,195 0,414 0,060 0,022 0,015
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2018 3,012 1,277 0,444 0,067 0,022 0,016
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2019 1e kwartaal 1,464 1,104 0,366 0,061 0,023 0,014
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2019 2e kwartaal 8,033 1,178 0,508 0,078 0,023 0,015
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2019 3e kwartaal 15,081 1,976 0,812 0,080 0,023 0,015
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2019 4e kwartaal 2,568 1,032 0,377 0,064 0,023 0,014
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2019 3,047 1,177 0,419 0,069 0,023 0,015
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 1e kwartaal* 1,729 1,018 0,367 0,065 0,023 0,015
Bron: CBS.
Verklaring van tekens