Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen eindverbruikers, 2007-2022

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen eindverbruikers, 2007-2022

Prijscomponenten Belastingen Perioden Aardgasprijs Verbruiksklassen huishoudens 20 tot 200 GJ (euro per GJ) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 1 tot 10 TJ (euro per GJ) Aardgasprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 1 000 TJ en meer (euro per GJ) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen huishoudens 2,5 tot 5 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 500 tot 2 000 MWh (euro per kWh) Elektriciteitsprijs Verbruiksklassen niet-huishoudens 150 000 MWh en meer (euro per kWh)
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2020 27,815 22,884 6,298 0,139 0,127 0,070
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e kwartaal 25,408 23,045 8,087 0,142 0,141 0,081
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e kwartaal 30,788 23,698 9,242 0,109 0,132 0,083
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3e kwartaal 45,875 25,123 14,601 0,119 0,141 0,108
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 4e kwartaal 28,078 24,825 20,747 0,165 0,157 0,143
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2021 28,103 23,956 12,417 0,134 0,143 0,105
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1e kwartaal 33,961 30,400 26,441 0,076 0,216 0,186
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2022 2e kwartaal 42,350 30,929 28,812 0,035 0,200 0,179
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2022 3e kwartaal 59,896 31,564 45,606 0,063 0,206 0,234
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2022 4e kwartaal 56,695 29,271 26,061 0,229 0,186 0,171
Transactieprijs Inclusief btw en belastingen 2022 43,282 30,316 30,764 0,105 0,202 0,194
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2020 24,647 21,681 5,789 0,068 0,103 0,057
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e kwartaal 23,627 21,998 7,769 0,074 0,115 0,061
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e kwartaal 24,888 22,232 8,714 0,024 0,105 0,061
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3e kwartaal 30,755 23,343 13,849 0,025 0,113 0,082
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 4e kwartaal 25,773 23,808 20,439 0,100 0,133 0,128
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2021 24,854 22,700 11,981 0,057 0,117 0,085
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1e kwartaal 32,021 29,306 26,003 -0,003 0,188 0,165
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 2e kwartaal 36,953 29,503 28,026 -0,074 0,171 0,157
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 3e kwartaal 45,163 30,073 44,623 -0,016 0,180 0,215
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 4e kwartaal 54,644 28,148 25,523 0,175 0,161 0,152
Leveringsprijs Inclusief btw en belastingen 2022 40,074 29,071 30,145 0,029 0,175 0,173
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2020 3,168 1,202 0,510 0,072 0,023 0,013
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 1e kwartaal 1,781 1,046 0,319 0,068 0,026 0,020
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 2e kwartaal 5,899 1,466 0,528 0,085 0,026 0,021
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3e kwartaal 15,120 1,780 0,752 0,094 0,028 0,026
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 4e kwartaal 2,305 1,017 0,308 0,065 0,024 0,014
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2021 3,250 1,256 0,437 0,076 0,026 0,020
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 1e kwartaal 1,940 1,093 0,437 0,079 0,028 0,021
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 2e kwartaal 5,397 1,426 0,785 0,109 0,029 0,022
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 3e kwartaal 14,733 1,490 0,983 0,079 0,025 0,019
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 4e kwartaal 2,051 1,123 0,538 0,054 0,025 0,019
Netwerkprijs Inclusief btw en belastingen 2022 3,207 1,245 0,619 0,076 0,027 0,020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de gemiddelde transactieprijzen, leveringsprijzen en netwerkprijzen weergegeven voor aardgas en elektriciteit.

Onder transactieprijs wordt verstaan de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking (inclusief Warmtekrachtkoppeling) wordt buiten beschouwing gelaten.


Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2007 tot en met 4e kwartaal 2022

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Reden van stopzetting:
De gegevens over gemiddelde prijzen van eindverbruikers voor aardgas en elektriciteit zullen vanaf 2023 niet meer op kwartaalbasis maar op semesterbasis worden gepubliceerd. Dit wordt gedaan om overeen te komen met de Europese verordening. Zie voor de verwijzing hiernaar het artikel in paragraaf 3. De publicaties hiervan zullen drie maanden na het einde van het semester plaatsvinden.

Deze tabel wordt opgevolgd door Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit. Zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Aardgasprijs
Aardgas wordt geleverd per kubieke meter. De omrekening naar joule is gedaan op basis van de calorische bovenwaarde van aardgas uit Slochteren. 1 m3 = 35,17 MJ (Megajoule). De terugrekening naar kubieke meter: 1 TJ (Terajoule) = 1000 GJ
(Gigajoule) = 28433 m3.
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik.
Verbruiksklassen huishoudens
Particulier huishouden.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
20 tot 200 GJ
Uitgedrukt in m3 komt dit overeen met 569m3 tot 5687 m3.
In deze verbruiksklasse zitten de meeste huishoudens.
Verbruiksklassen niet-huishoudens
Deze klassen bevat zowel kleinzakelijke als grootzakelijke afnemers.
1 tot 10 TJ
Uitgedrukt in m3 komt dit overeen met 28.433 m3 tot 284.333 m3.
1 000 TJ en meer
Uitgedrukt in m3 komt dit overeen met >28.433.324 m3.
Elektriciteitsprijs
1 MWh (Megawattuur) = 1000 kWh (Kilowattuur) = 3,6 GJ (Gigajoule).
De verbruiksklassen zijn gebaseerd op het jaarverbruik.
Verbruiksklassen huishoudens
Particulier huishouden.
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
2,5 tot 5 MWh
In deze verbruiksklasse zitten de meeste huishoudens.
Verbruiksklassen niet-huishoudens
Deze klassen bevat zowel kleinzakelijke als grootzakelijke afnemers.
500 tot 2 000 MWh
150 000 MWh en meer