Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020

overzicht
De tabellenset toont de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2020 aan woningen (en hun bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit. Deze publicatie betreft een voorpublicatie en is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De tabellen geven inzicht in de spreiding in het energieverbruik van woningen die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met elektriciteit én aardgas. Woningen met stadswarmte of all electric woningen behoren niet tot de populatie. Twee tabellen splitsen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen voor aardgaswoningen uit naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en aantal bewoners. De derde tabel splitst de gemiddelde aardgaslevering per vierkante meter woonoppervlak uit naar deze kenmerken en de vierde tabel doet dat voor de gemiddelde elektriciteitslevering per bewoner. De aardgasleveringen zijn steeds gecorrigeerd voor de temperatuur in 2020 volgens de methode die wordt gehanteerd door de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV). De vijfde en zesde tabel tonen voor tien herkenbare profielen van aardgaswoningen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen, ook weer totaal en uitgedrukt per vierkante meter woonoppervlak (gas) respectievelijk bewoner (elektriciteit). Deze profielen omvatten samen ongeveer 77 procent van de aardgaswoningen.

Deze cijfers over 2020 zijn een voorpublicatie. Het CBS vernieuwt momenteel de methode voor het bepalen van de aardgas- en elektriciteitsleveringen aan woningen. Zodra deze vernieuwing in het najaar 2021 wordt afgerond publiceert het CBS de voorlopige cijfers 2020. Deze kunnen afwijken van deze voorpublicatie.