Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)

foto zonnepanelen worden op dak geplaatst
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Energie-indicatoren naar wijk en buurt, 2018.

Zaanstad bereidt zich voor op de energietransitie. De gemeente heeft verschillende instrumenten hiertoe, zoals informatievoorziening, duurzaamheidsleningen en subsidies. Daarnaast maakt de gemeente een plan met welke wijken eerder of later gasvrij kunnen worden gemaakt. Om alle verschillende instrumenten effectief in te kunnen zetten, en voor een goede onderbouwing van de gastransitie, heeft Zaanstad informatie nodig. Daarom heeft de gemeente het CBS gevraagd een energiematrix te maken met een breed spectrum van energie-indicatoren, uitgesplitst naar wijk een buurt. Bekostigd door: gemeente Zaanstad.

In deze nieuwe versie zijn twee extra tabellen opgenomen, namelijk tabel 1b en 1c. Deze tabellen hebben dezelfde opzet als tabel 1a, alleen is bij tabel 1b de populatie koopwoningen en bij tabel 1c de populatie huurwoningen in het bezit van een woningcorporatie.