Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018

pannen op gasfornuis
© Hollandse Hoogte
Deze tabellenset toont de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018* aan woningen (en hun bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Energieleveringen aan woningen variëren sterk met het woningtype, de (energetische) kwaliteit van de woning en met de omvang van het huishouden en de woning. Deze tabellen laten zien dat bij aardgaswoningen een bewoner in een klein, nieuw appartement de minste energie verbruikt; twee of meer bewoners in een oude, grote en vrijstaande woning de meeste. Maar ook binnen deze profielen bestaat een grote spreiding.

De tabellen geven inzicht in de spreiding in het energieverbruik van woningen die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met elektriciteit én aardgas. Woningen met stadswarmte of all electric woningen behoren niet tot de populatie.

Twee tabellen splitsen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen voor aardgaswoningen uit naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en aantal bewoners. De aardgasleveringen zijn daarbij gecorrigeerd voor de temperatuur in 2018 volgens de methode die wordt gehanteerd door de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV, voorheen Nationale EnergieVerkenning NEV).

Een derde tabel toont voor tien herkenbare profielen van aardgaswoningen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen. Deze profielen omvatten samen ongeveer 80 procent van de aardgaswoningen.

* de cijfers over 2018 zijn voorlopig