Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI

Over deze publicatie

Huishoudens in Nederland krijgen de teruggave energiebelasting uitgekeerd via de elektriciteitsrekening. In de Consumentenprijsindex (CPI) is deze teruggave daarom tot op heden in mindering gebracht op de prijs van elektriciteit. Door de voorgenomen verhoging van de teruggave zou dit in 2022 kunnen leiden tot een negatieve prijs voor elektriciteit. Dit leidt tot problemen voor het berekenen van de CPI.

Het CBS heeft ervoor gekozen om vanaf 2022 de teruggave energiebelasting gedeeltelijk in mindering te brengen op de prijs van elektriciteit en gedeeltelijk op de prijs van gas. Dit komt ook beter overeen met de werkelijkheid, waarbij de teruggave compenseert voor de belasting op elektriciteit en gas. Dit heeft gevolgen voor de prijsindex van elektriciteit en gas. De verschillende prijscomponenten van elektriciteit en gas wegen anders mee in de indexberekening. Hierdoor wijken de jaarmutaties van elektriciteit en gas in 2022 af. De jaarmutaties en indices van het aggregaat energie wijken nauwelijks af. In deze notitie leggen we uit hoe dit zit.