Auteur: Hugo de Bondt, Manon van Middelkoop

De energierekening juni 2023

Energierekening hoger dan juni 2022, maar dalend na hoogtepunt eind 2022

Over deze publicatie

Met de prijzen van juni 2023 gemeten ligt de energierekening 630 euro hoger dan een jaar eerder in juni 2022. De prijsstijgingen kwamen vooral door hogere belastingen, een afnemend verbruik had een verlagend effect op de energierekening. Wel is er mede door het prijsplafond sprake van een lagere energierekening ten opzichte van december 2022. De totale energierekening verschilt sterk per huishouden, door grote verschillen in het verbruik en de afgesloten contractvormen. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eerdere edities van deze publicatie zijn verschenen in februari waarin de energierekening over januari werd beschreven. Door de invoering van de nieuwe methode om energieprijzen te meten voor de CPI en de samenhang met de gemiddelde energietarieven is dit artikel in juli 2023 gepubliceerd.