Onderzoeksreeks met nieuwe waarneming energieprijzen voor de consumentenprijsindex

Deze tabellen zijn aanvullend op het achtergrondartikel "CBS stapt over op nieuwe methode voor energieprijzen in de CPI" van 30 juni 2023. In dat artikel worden resultaten weergegeven van het onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd naar een nieuwe waarneming van energieprijzen ten behoeve van de consumentenprijsindex (CPI).
Deze methode is ingevoerd in de berekening van de CPI vanaf de verslagmaand juni 2023. In het artikel worden de uitkomsten van de onderzoeksreeks vanaf januari 2020 tot en met mei 2023 weergeven voor de consumentenprijsindex en de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (de inflatie). Deze cijfers zijn hier opgenomen in tabel 1. De tabellen 2 en 3 geven aanvullend de uitkomsten van de onderzoeksreeks voor de prijsindex en de jaarmutatie van elektriciteit en gas. Naast de gewone indices zijn in de tabellen ook de zogeheten 'afgeleide indices' weergegeven. In de tabellen zijn ter vergelijking tevens de eerdere regulier gepubliceerde cijfers opgenomen.