Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.
Deze data in CSV formaat kan eenvoudig in een spreadsheet programma zoals bijvoorbeeld Excel worden ingelezen.