Auteur: Arlen Hoebergen (CBS), Manon van Middelkoop (CBS) en Steven van Polen (PBL)

Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing

Over deze publicatie

Door lagere prijzen lag de gemiddelde energierekening voor huishoudens in januari 2021 60 euro lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral door lagere leveringstarieven. Het effect van een gemiddeld afnemend jaarverbruik door energiebesparing en de installatie van zonnepanelen op de gemiddelde jaarlijkse energierekening is bijna 40 euro. Hierin zijn mogelijke effecten op het verbruik door de coronacrisis niet meegenomen. De totale energierekening verschilt sterk per huishouden, door grote verschillen in het verbruik.