Energie-indicatoren naar regio, 2018

Energie-indicatoren naar gemeente, wijk en buurt, 2018

De gemeenten in Nederland bereiden zich voor op de energietransitie. Daarbij hoort een plan met welke wijken eerder of later ‘van het gas af’ gaan. Een belangrijke beslissing, die de gemeenten goed willen onderbouwen. Om verschillende instrumenten op het gebied van de energietransitie effectief in te kunnen zetten, en voor een goede onderbouwing van de gastransitie, hebben de gemeenten informatie nodig. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het CBS gevraagd om een aantal energie-indicatoren voor alle gemeenten in Nederland samen te stellen, uitgesplitst naar wijken en buurten. Het gaat om de volgende indicatoren:

- Aandeel huishoudens dat tot de 25% laagste inkomens van Nederland behoort én met een gasverbruik dat tot de 50% hoogste behoort;
- Aandeel huishoudens met een energiequote van meer dan 8%;
- Financiële draagkracht van huishoudens met een koopwoning.

Bekostigd door: VNG

De VNG heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek bij de volgende indicatoren een visualisatie gemaakt:

Let op: de cijfers in de maatwerktabellen hebben betrekking op 2018. De uitsplitsing naar wijken en buurten is echter gemaakt op de wijk-/buurt-indeling van 2020. De reden hiervoor is dat is uitgegaan van het peilmoment waarop de meest recente gegevens beschikbaar zijn.