Beleidsinformatie Jeugd

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Jeugd’ levert beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze gegevens kunnen gemeenten en het rijk monitoren hoe de jeugdzorg zich ontwikkelt in het nieuwe gedecentraliseerde stelsel. 

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de Jeugdwet in de vorm van een Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden. In het geval van jeugdhulp moeten alleen gegevens over hulp in natura aangeleverd worden.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie over de wijze waarop u de gegevens kunt aanleveren:
Jeugdhulp 
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering

Wilt u zich voorbereiden op 2021? Meer informatie vindt u onder de link: aanleveringen over 2021.

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt?Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Ontvangt u geen brieven van het CBS?

Wellicht is uw praktijk of instelling nog niet bekend bij het CBS. De aanlevering van gegevens is verplicht voor elke jeugdhulpaanbieder. Meldt u daarom aan bij het CBS, zodat de aanlevering van gegevens in gang gezet kan worden.

Ophalen van spiegelrapport

Het CBS levert een zogenoemd spiegelrapport terug aan alle jeugdhulpaanbieders die gegevens aan het CBS verstrekken. Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten. Dit rapport heeft twee doelen:

1. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.
2. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen of hun levering goed en volledig was (en indien nodig een herlevering doen).

Voor meer informatie over het spiegelrapport jeugdhulp zie hieronder bij 'Relevante links'.

De benodigde inloggegevens waarmee u het spiegelrapport kunt ophalen van het beveiligde downloadportal heeft u in een losse brief van het CBS ontvangen. Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie. De uitkomsten worden ook gepubliceerd op de website van de Jeugdmonitor.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen