© ANP

Beleidsinformatie Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Jeugd’ levert beleidsinformatie over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze gegevens kunnen gemeenten en het rijk monitoren hoe de jeugdzorg zich ontwikkelt in het gedecentraliseerde stelsel. 

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is vastgelegd in de Jeugdwet in de vorm van een Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden. In het geval van jeugdhulp moeten alleen gegevens over hulp in natura aangeleverd worden.

Kijk op beleidsinformatie Jeugd en gemeenten voor specifieke informatie voor gemeente.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren en op welke wijze u deze naar het CBS verstuurt (uploaden van een bestand of het invullen van een internetvragenlijst). 

De rest van deze pagina gaat over het aanleveren van jeugdhulp gegevens. Onder aan de pagina is een link opgenomen naar informatie over de aanlevering van gegevens over jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Aanleveren van gegevens over jeugdhulp in een (Excel-)spreadsheet

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u het sjabloon daarvoor eerst te downloaden naar uw eigen computer. Afhankelijk van de periode waarover u gegevens wilt aanleveren (allebei kan ook), klikt u op één van de links hieronder om het sjabloon te downloaden.

Verslagperiode jan t/m jun 2023: Standaard spreadsheet jeugdhulp v5.4 2023 jan-jun.xls
Verslagperiode jul t/m dec 2022 (herlevering): Standaard spreadsheet jeugdhulp v5.4 2022 jul-dec - herlevering.xls

Nadat u het standaardspreadsheet heeft gedownload naar uw eigen computer, kunt u het invullen met de gevraagde gegevens.

Het ingevulde standaardspreadsheet kunt u vervolgens beveiligd weer naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Aanleveren van gegevens over jeugdhulp in een ASCII-bestand

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.4.xls  zijn deze beschreven. Bij de leverancier van uw softwarepakket, kunt u vragen of uw softwarepakket wellicht al de mogelijkheid biedt om automatisch het juiste ASCII-bestand te genereren.

Het door u aangemaakte ASCII-bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Aanleveren van gegevens over jeugdhulp in een online vragenlijst

Bent u een jeugdhulpaanbieder met een beperkt aantal jeugdige cliënten (minder dan 15) en levert u geen outcome gegevens aan? Dan kunt u de gegevens ook aanleveren via een online vragenlijst. Hiervoor moet u bij ons een verzoek doen, waarbij u bij de eerstvolgende aanleverperiode kunt wisselen naar de online vragenlijst. Tijdens de lopende aanleverperiode is wisselen helaas niet mogelijk. Ook als u de gegevens nu aanlevert via een online vragenlijst, maar in de toekomstige aanleveringen liever gebruik maakt van het ascii-bestand of spreadsheetbestand, dan kunt u daarvoor een verzoek bij ons doen.

Bent u de inloggegevens voor de online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Ontvangt u geen brieven van het CBS?

Wellicht is uw praktijk of instelling nog niet bekend bij het CBS. De aanlevering van gegevens is verplicht voor elke jeugdhulpaanbieder. Meldt u daarom aan bij het CBS, zodat de aanlevering van gegevens in gang gezet kan worden.

Outcomecriteria Jeugdhulp

In sommige gevallen is het verplicht om ook de scores op enkele outcomecriteria op te nemen in uw levering aan het CBS. Dit betreft de outcome criteria zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd.
Zelfstandig werkende jeugdhulpverleners hoeven de scores op deze outcomecritera niet aan te leveren.
Alle andere jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om deze scores aan te leveren áls er een afspraak is tussen de jeugdhulpaanbieder en de gemeente over het monitoren van de outcomecriteria in hoofdstuk 4 van het informatieprotocol. Als de gemeente en de jeugdhulpaanbieder gedeeltelijk outcomecriteria hebben afgesproken uit dit hoofdstuk 4 en gedeeltelijk zelf andere outcomecriteria hebben geformuleerd, dienen bij CBS slechts de scores te worden aangeleverd op de criteria uit hoofdstuk 4 waarover afspraken zijn gemaakt tussen jeugdhulpaanbieder en gemeente.
Voor het aanleveren van de outcome gegevens maakt u gebruik van het Excelbestand of ascii-formaat, zie hierboven. De internetvragenlijst kunt u in dit geval dan niet gebruiken.

Ophalen van spiegelrapport

Let op: het CBS kan het spiegelrapport pas voor u klaarzetten nádat u eerst de gevraagde gegevens bij het CBS heeft aangeleverd (zie hierboven bij ‘Aanleveren van gegevens’).

Het CBS levert een zogenoemd spiegelrapport terug aan alle jeugdhulpaanbieders die gegevens aan het CBS verstrekken. Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten. Dit rapport heeft twee doelen:
1. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen over hun levering goed en volledig was (en indien nodig een herlevering doen)
2. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.

Voor meer informatie over het spiegelrapport zie hieronder bij ‘Relevante links’.

De benodigde inloggegevens waarmee u het spiegelrapport kunt ophalen van het beveiligde downloadportal ontvangt u per e-mail, zodra het spiegelrapport voor u klaarstaat. Maakt u voor de eerste keer gebruik van dit downloadportal, dan zult u eenmalig enkele extra handelingen moeten verrichten om de benodigde twee-factor-authenticatie in te stellen. Nadere informatie daarover treft u aan in de e-mail die u op dat moment zult ontvangen. Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt? Als u inlogt op de downloadportal (https://databestanden.cbs.nl) met uw bij ons bekende e-mailadres, dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen door te klikken op ‘Wachtwoord vergeten’. 

Aanleveren van gegevens over jeugdbescherming, jeugdreclassering en Machtigingen uithuisplaatsing

Hier vindt u meer informatie over het aanleveren van gegevens over jeugdbescherming en jeugdreclassering of machtigingen uithuisplaatsing.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie. De uitkomsten worden ook gepubliceerd op de website van de Jeugdmonitor en in een interactief dashboard.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen