Helft werknemers zorg en welzijn blijft na baanwissel binnen bedrijfstak

Beer in ziekenhuisbed. Op de achtergrond ziekenhuispersoneel
© ANP
De bedrijfstak zorg en welzijn heeft er in de afgelopen zeven jaar ruim 220 duizend werknemers bij gekregen. In die periode is de instroom steeds groter geweest dan de uitstroom. Wel is de uitstroom de laatste drie jaar toegenomen, tot ruim 150 duizend per jaar. Vergeleken met andere bedrijfstakken is het aantal vertrekkende werknemers echter klein. Wel wisselen werknemers tussen en binnen de branches van zorg en welzijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
De uitstroom uit de bedrijfstak zorg en welzijn neemt toe, het totaal aantal werknemers ook. De netto toename van ruim 21 duizend werknemers in het derde kwartaal van 2023 is het resultaat van ruim 172 duizend instromers en 151 duizend uitstromers.
In- en uitstroom werknemers zorg en welzijn
JaarKwartaalSaldo (t.o.v. een jaar eerder) (x 1 000)Instroom (t.o.v. een jaar eerder) (x 1 000)Uitstroom (t.o.v. een jaar eerder) (x 1 000)
20181e kwartaal30,9148,6117,7
20182e kwartaal33,5149,4115,8
20183e kwartaal37,7156,7119,0
20184e kwartaal39,5158,8119,3
20191e kwartaal48,1166,5118,4
20192e kwartaal51,8167,4115,6
20193e kwartaal50,1170,5120,4
20194e kwartaal51,4170,0118,6
20201e kwartaal42,2167,0124,8
20202e kwartaal29,2155,6126,3
20203e kwartaal36,6161,6125,0
20204e kwartaal41,8163,6121,8
20211e kwartaal41,0163,7122,7
20212e kwartaal50,4169,1118,6
20213e kwartaal30,2161,1131,0
20214e kwartaal24,2162,1137,9
20221e kwartaal26,0169,6143,6
20222e kwartaal20,0169,7149,8
20223e kwartaal18,2171,4153,3
20224e kwartaal19,7174,7155,0
20231e kwartaal20,4175,9155,4
20232e kwartaal23,6175,3151,7
20233e kwartaal21,5172,8151,3

Uitstroom lager dan in andere bedrijfstakken

In het derde kwartaal van 2023 was de gemiddelde uitstroom voor alle bedrijfstakken bijna 20 procent; dit betekent dat 20 procent van de werknemers die in het derde kwartaal 2022 in een bepaalde bedrijfstak werkten daar in het derde kwartaal 2023 niet meer werken. De uitstroom uit de bedrijfstak zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) was bijna 11 procent.

Zorg en welzijn heeft samen met het openbaar bestuur en het onderwijs de laagste uitstroom van alle bedrijfstakken. De bedrijfstakken verhuur en overige zakelijke diensten en horeca hebben de grootste uitstroom.

Jongere werknemers wisselen vaker van baan. Maar ook bij 25- tot 35-jarigen is de uitstroom uit zorg en welzijn een van de laagste van alle bedrijfstakken.

Uitstroom naar bedrijfstak, 3e kwartaal 2023
 Uitstroom werknemers (15 tot 75 jaar) (% van hoofdbanen)Uitstroom werknemers (25 tot 35 jaar) (% van hoofdbanen)
Totaal alle
sectoren
19,621,2
Kinderopvang
(incl. peuterspeelzaalwerk)
13,413,4
Gezondheids- en
welzijnszorg
(excl. kinderopvang)
10,611,0
Verhuur en overige
zakelijke diensten
40,544,3
Horeca34,733,0
Cultuur sport
en recreatie
27,928,9
Landbouw, bosbouw
en visserij
26,026,5
Overige
dienstverlening
22,726,4
Handel22,821,6
Specialistische
zakelijke diensten
20,322,6
Informatie en
communicatie
18,820,6
Verhuur en handel
van onroerend goed
17,121,5
Vervoer en opslag16,019,1
Energievoorziening15,217,5
Waterbedrijven
en afvalbeheer
14,418,1
Bouwnijverheid13,816,5
Financiële
dienstverlening
13,716,5
Delfstoffenwinning13,416,5
Industrie13,415,3
Onderwijs11,912,5
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
7,26,5
 

Een nieuwe baan is even vaak binnen als buiten zorg en welzijn

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn wisselen ongeveer even vaak van baan binnen de bedrijfstak als dat zij uitstromen. Wisselen van baan binnen zorg en welzijn kan plaatsvinden tussen branches (bijvoorbeeld een overstap van een ziekenhuis naar de verpleging, verzorging en thuiszorg) of binnen de eigen branche (bijvoorbeeld binnen de branche sociaal werk).
Uitstroom naar andere werkgever, 3e kwartaal 2023
 Buiten zorg en welzijn (% werknemers 3e kwartaal 2022)Binnen zorg en welzijn (% werknemers 3e kwartaal 2022)
Zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)1110
Zorg en welzijn (exlusief kinderopvang)1110
Jeugdzorg1511
Sociaal werk159
Overige zorg en welzijn149
Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)1211
Verpleging verzorging en thuiszorg1110
Geestelijke gezondheidszorg1010
Huisartsen en gezondheidscentra911
Gehandicaptenzorg911
Universitairmedische centra910
Ziekenhuizen enoverige medische specialiastische zorg89

Zo’n 10 procent van de werknemers vertrok naar een nieuwe werkgever binnen zorg en welzijn; ongeveer de helft daarvan ging naar een andere branche binnen zorg en welzijn, en de andere helft wisselde van baan binnen de eigen branche.
Baanwisselingen per branche binnen zorg en welzijn, 3e kwartaal 2023
 Andere branche (% t.o.v. het aantal werknemers een jaar eerder)Zelfde branche (% t.o.v. het aantal werknemers een jaar eerder)
Universitair medische centra82
Jeugdzorg74
Gehandicaptenzorg65
Sociaal werk63
Zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)55
Zorg en welzijn (exlusief kinderopvang)55
Geestelijke gezondheidszorg55
Ziekenhuizen en overige medische specialiastische zorg54
Overige zorg en welzijn54
Huisartsen en gezondheidscentra47
Verpleging verzorging en thuiszorg46
Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk)29

Een overstap naar een nieuwe baan in een andere branche komt vooral veel voor vanuit Universitair medische centra (UMC’s) (8 procent) en de jeugdzorg (7 procent). De UMC’s in Nederland liggen onderling ver bij elkaar vandaan; werknemers van een UMC zullen daarom bij een baanwisseling misschien eerder voor een andere branche kiezen (bijvoorbeeld een ziekenhuis). Binnen de jeugdzorg wordt ook zorg verleend aan jeugd in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ); de uitwisseling van werknemers tussen jeugdzorg met deze branches is daarom niet onverwacht.

Wisselen van baan binnen dezelfde branche komt vooral veel voor bij de kinderopvang (9 procent) en huisartsen en gezondheidscentra (7 procent). De kinderopvang is een branche met beroepen die minder voorkomen in de andere zorg- en welzijnsbranches, dus een overstap naar een andere branche binnen zorg en welzijn ligt minder voor de hand. Ook is het een branche met meer jongere werknemers dan gemiddeld; zij wisselen vaker van baan bij de start van hun loopbaan.