Spiegelrapport jeugdhulp

© ANP
Aan jeugdhulpaanbieders die gegevens aan CBS verstrekken, levert CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug, met per gemeente een uniform overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten aan jongeren waarvoor de betreffende gemeente verantwoordelijk was. Het verstrekken van deze spiegelrapporten draagt bij aan de verlaging van de administratieve lasten die jeugdhulpaanbieders ondervinden in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd leveren jeugdhulpaanbieders twee maal per jaar gedetailleerde gegevens aan CBS over de door hen verstrekte jeugdhulp. Op basis van deze leveringen publiceert het CBS op StatLine cijfers over jeugdhulp, zowel landelijk als per gemeente. Ook gemeenten vragen beleidsinformatie op bij jeugdhulpaanbieders, voor sturing en verantwoording. Gemeenten zijn immers sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Deze verschillende informatiestromen zorgen voor administratieve lasten bij de jeugdhulpaanbieders.

Om deze administratieve lasten terug te dringen, hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het CBS in overleg met enkele brancheverenigingen besloten om spiegelrapporten te gaan verstrekken. Zodra een jeugdhulpaanbieder gegevens aanlevert aan CBS over de geleverde jeugdhulp, krijgt de aanbieder van CBS een spiegelrapport terug. In dit spiegelrapport staat per gemeente een uniform overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten aan jongeren waarvoor de betreffende gemeente verantwoordelijk was. Het spiegelrapport toont geen informatie over individuele jongeren, maar alleen het totale aantal trajecten, inclusief enkele kenmerken van deze trajecten. De jeugdhulpaanbieder kan het overzicht van een gemeente doorsturen naar de betreffende gemeente. Op deze wijze krijgt de gemeente een uniform overzicht van de geleverde zorg en hulp door alle jeugdhulpaanbieders in die gemeente. Een gemeente kan daarmee het totaalbeeld uit StatLine verder specificeren naar de diverse aanbieders waarmee de gemeente contract heeft.