Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

© ANP

Gemeenten, ministeries, branche- en beroepsverenigingen en cliëntenvertegenwoordigers werken samen aan de verbetering van het jeugdzorgstelsel. In de jeugdwet is vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met het onderzoek Beleidsinformatie Jeugd verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek hierover gegevens bij alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over kinderen waarbij de overheid ingrijpt met een jeugdbeschermingsmaatregel als de veiligheid of ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd.

Aanleveren van gegevens

De aanlevering van gegevens aan het CBS is vastgelegd in het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd van de Rijksoverheid. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd uit welke gegevens u moet aanleveren.

Voor deze onderzoeken kunt u voor het aanleveren van gegevens kiezen tussen het uploaden van een Excel- of ASCII-bestand.
Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd zijn deze beschreven.

Kiest u voor een Excelbestand, dan dient u de volgende bestanden te downloaden en in te vullen:

Jeugdbescherming en machtiging uithuisplaatsing

Wij vragen u de gegevens aan te leveren over de uitgevoerde jeugdbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en voogdij) en machtigingen uithuisplaatsingen:
Jeugdbescherming 2024 jan-jun
Machtiging Uithuisplaatsing 2024 jan-jun
 
Ook vragen wij u om een herlevering te doen over de voorgaande verslagperiode op basis van de actuele informatie in uw administratie. Hiervoor dient u de onderstaande twee Excelbestanden in te vullen:
Jeugdbescherming 2023 jul-dec - herlevering
Machtiging Uithuisplaatsing 2023 jul-dec - herlevering

Jeugdreclassering

Wij vragen u gegevens aan te leveren over de uitgevoerde jeugdreclasseringsmaatregelen: Jeugdreclassering 2024 apr-jun

Ook vragen wij u om een herlevering te doen over de voorgaande verslagperiode op basis van de actuele informatie in uw administratie: Jeugdreclassering 2024 jan-mrt - herlevering

Uploaden bestand Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De bestanden (Excel of ASCII) kunt u beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld.
Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Downloaden spiegelrapport

Nadat u uw gegevens heeft aangeleverd, ontvangt u per e-mail de (inlog)gegevens waarmee u uw spiegelrapport kunt downloaden zodra deze klaarstaat. Als u deze voor de eerste keer wilt downloaden, zult u eenmalig handelingen moeten verrichten om de benodigde twee-factor-authenticatie van het downloadportaal in te stellen. Nadere informatie staat in de e-mail met de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport.

Bent u de inloggegevens van het downloadportaal kwijt? Klik dan in het downloadportaal (https://databestanden.cbs.nl) op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in dat bij ons bekend is.

Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten. Dit heeft twee voordelen:
• Alle jeugdzorginstellingen kunnen hiermee beoordelen of hun gegevensaanlevering goed en volledig was. En indien nodig opnieuw gegevens aanleveren.

• Alle instellingen in de jeugdzorg kunnen hiermee aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.
Voor meer informatie over het spiegelrapport zie hieronder ‘Relevante links’.

Informatie voor gemeenten

Kijk op de volgende pagina voor specifieke informatie voor gemeenten: Beleidsinformatie Jeugd voor gemeenten.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden gepubliceerd op de website van de Jeugdmonitor en in een interactief dashboard.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.