Beleidsinformatie Jeugdhulpverlening

© ANP

Algemeen

 1. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?

Specifiek

 1. Onder welke hulpvorm valt een hulpverleningstraject waarbij er met name ambulante hulp wordt geleverd, maar waarbij de jongere op sommige momenten tijdelijk ook bij de aanbieder verblijft?
 2. Vallen hulpverleningsgesprekken die digitaal worden gevoerd onder de hulpvorm “ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder” of onder “jeugdhulp in het netwerk van de jongere”?
 3. Is het mogelijk om een eerdere levering te corrigeren?
 4. Moeten de gegevens van cliënten die zelf de zorg bekostigen ook worden geleverd?
 5. Is er een (uitgebreidere) invulinstructie voor deze verplichte gegevenslevering ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd?
 6. Moet de cliënt (of diens ouders) toestemming geven voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan het CBS door de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling?
 7. Binnen een verslagperiode mag er per traject slechts één gemeente via het woonplaatsbeginsel worden meegeleverd. Welke te kiezen bij tussentijdse verhuizingen en dergelijke?