Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 2. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 3. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 4. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 5. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 6. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 7. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 8. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 9. Schoolweging, 2019-2021
 10. Achterstandsscores per school, 2021
 11. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 12. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 13. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 14. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 15. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 16. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 17. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 18. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 19. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21