Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 2. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 3. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 4. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 5. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 6. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 7. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 8. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 9. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 10. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 11. Arbeidsmarktanalyse sport
 12. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 13. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 14. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 15. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 16. leenstelsel
 17. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 18. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 19. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 20. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 21. Schooladviezen
 22. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 23. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 24. Schoolweging, 2018-2020
 25. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 26. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 27. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 28. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 29. Achterstandsscores per school, 2020
 30. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 31. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 32. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting