Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022
 2. Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten
 3. Achterstandsscores per school, 2023
 4. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst 2020, 2021 en 2022
 5. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2022
 6. Vo-leerlingen leerjaar 2 t/m 4 naar GGD-regio, 2022/’23
 7. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, oktober 2020
 8. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 9. De vo-indicator voor praktijkonderwijs
 10. De vo-indicator voor het leerplusarrangement
 11. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 12. Leerlingen naar gemeenten - schooljaar 2022/’23
 13. Competenties, kennis en vaardigheden op het werk
 14. Achterstandsscores per school – na fusies, 2022
 15. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 16. Achterstandsscores scholen 2022 na 1e lichting bezwaren
 17. Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022
 18. Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021
 19. Achterstandsscores per school – na fusies, 2021
 20. Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs
 21. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 22. Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs
 23. Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021
 24. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2019-2021
 25. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2020/’21
 26. Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021