Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
 2. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 3. Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland
 4. Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021
 5. Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23
 6. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2023/’24
 7. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 8. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23 - vervolg
 9. Achterstandsscores per samenwerkingsverband, 1 oktober 2022
 10. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022 (herzien)
 11. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2021 (herzien)
 12. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2019-2023
 13. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 14. Achterstandsscores scholen 2022 na 2e lichting bezwaren
 15. Achterstandsscores scholen 2023 na fusies
 16. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23
 17. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 18. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022
 19. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 20. Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; studiesucces, 2008-2022
 21. Achterstandsscores scholen 2023 na 2e lichting bezwaren
 22. Achterstandsscores scholen 2023 na 1e lichting bezwaren
 23. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022