Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
  2. Achterstandsscores per school, 2020
  3. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
  4. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
  5. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting