Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 2. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 3. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 4. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 5. Schooladviezen
 6. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 7. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 8. Schoolweging, 2018-2020
 9. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 10. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 11. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 12. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 13. Achterstandsscores per school, 2020
 14. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 15. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 16. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting