Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 2. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 3. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 4. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 5. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 6. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 7. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 8. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 9. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 10. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 11. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 12. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 13. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 14. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 15. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 16. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 17. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 18. Arbeidsmarktanalyse sport
 19. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 20. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 21. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 22. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 23. leenstelsel
 24. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 25. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 26. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 27. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 28. Schooladviezen
 29. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 30. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 31. Schoolweging, 2018-2020
 32. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 33. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 34. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 35. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 36. Achterstandsscores per school, 2020
 37. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 38. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 39. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting