Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2023/2024

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 februari 2023 en 2024 volgens de voorlopige gemeentelijke indeling 2025.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen. De onderwijsscores zijn berekend met het herijkte model voor de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs.

In 2025 worden de gemeentelijke onderwijsachterstandenbudgetten verdeeld op basis van de achterstandsscores in gemeenten op 1 februari 2023 en 1 februari 2024. Deze tabellen geven de voorlopige scores per gemeente weer omdat tijdens de berekening van deze tabellen (in 2024) de gemeente-indeling 2025 nog niet definitief is.