Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2023

Tabellen over 15-jarigen naar wel of geen havo of vwo en over jongeren van 18 t/m 22 jaar naar startkwalificatie en naar voortijdig schoolverlaten per wijk in Venlo, 2023.

Van 15-jarigen is het aandeel havo-, of vwo-leerlingen weergegeven op 1 oktober 2023. Van jongeren van 18 tot en met 22 jaar is weergegeven of ze t/m 2023 een startkwalificatie hebben behaald en is weergegeven of ze na schooljaar 2022/’23 voortijdig schoolverlater zijn.

Gegevens zijn uitgesplitst naar wijk.

Opdrachtgever: UDC Venlo.