Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2022/2023

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 februari 2022 en 2023 volgens de definitieve gemeentelijke indeling 2024.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen. De onderwijsscores zijn berekend met het herijkte model voor de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs.

In 2024 worden de gemeentelijke onderwijsachterstandenbudgetten verdeeld op basis van de achterstandsscores in gemeenten op 1 februari 2022 en 1 februari 2023. In 2023 zijn voorlopige achterstandsscores voor deze peilmomenten gepubliceerd (zie Relevante links). Deze tabellen geven de definitieve scores per gemeente weer.