Auteur: Elke Buschman (Universiteit Utrecht), Bram Hogendoorn, Karolijne van der Houwen

Technische vakken in het voortgezet onderwijs: verschillen tussen jongens en meisjes naar opleiding ouders

Over deze publicatie

Meisjes kiezen in het voortgezet onderwijs minder vaak een technisch vakkenpakket dan jongens. De onderwijskeuzes van leerlingen worden mogelijk beïnvloed door de onderwijskeuzes van hun ouders, aangezien ouders als rolmodel kunnen fungeren. In hoeverre hangt het sekseverschil in de keuze voor een technisch vakkenpakket samen met de opleiding van de ouders? De resultaten tonen aan dat het sekseverschil:

- niet samenhangt met het onderwijsniveau van de ouders,
- niet samenhangt met de onderwijsrichting van de vader,
- wel samenhangt met de onderwijsrichting van de moeder: leerlingen met een technisch opgeleide moeder kiezen vaker een technisch vakkenpakket, en dit effect is sterker bij meisjes dan bij jongens.