Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Energiearmoede in Schagen, 2020
 2. Verhuiswensen, 2012-2021
 3. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 4. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2021-2022
 5. Nieuwbouwmonitor 2018-2020
 6. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 7. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 8. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1
 9. Transformaties in de woningvoorraad, 2022-Q2
 10. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 11. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022
 12. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 13. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015-Q1-2022-Q2
 14. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022
 15. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021
 16. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 17. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 18. Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
 19. Watergebruik Thuis (WGT) 2021
 20. Detectie zonnepanelen regionaal
 21. Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.
 22. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 23. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 24. Adreskwaliteit 2021
 25. Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1
 26. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022
 27. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 28. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 29. Energiearmoede in Drenthe, 2020
 30. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
 31. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
 32. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 33. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 34. Aantal vergunde tijdelijke woningen 2019-2021
 35. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 36. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 37. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 38. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 39. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 40. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 41. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 42. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 43. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 44. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 45. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 46. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 47. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 48. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 49. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 50. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 51. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 52. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 53. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 54. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 55. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 56. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 57. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 58. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 59. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 60. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 61. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3