Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 2. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 3. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 4. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 5. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 6. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 7. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 8. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 9. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 10. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 11. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 12. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 13. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 14. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 15. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 16. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 17. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 18. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 19. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 20. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 21. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 22. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 23. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 24. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 25. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 26. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 27. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 28. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3