Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2019
 2. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q4
 3. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022
 4. Gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021
 5. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2020
 6. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024
 7. Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2023
 8. Prijsindices commercieel vastgoed
 9. Bevolkingskernen per gemeente 1-1-2021
 10. Kerncijfers wijken en buurten 2023
 11. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 12. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 13. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 14. De regionale economie 2023
 15. Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021
 16. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2022-2023
 17. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022-2023
 18. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2022-2023
 19. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 20. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2023
 21. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste en tweede kwartaal 2023
 22. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport
 23. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 24. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2023
 25. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q3
 26. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2023
 27. Vrijgekomen corporatiewoningen 2021
 28. Monitor ISDE NWF 2023-I