Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 2. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 3. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2
 4. Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021
 5. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Resultatenrapport
 6. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport
 7. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 8. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 9. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2021-2022)
 10. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2022
 11. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2022
 12. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2021-2022
 13. Levensloopbestendig wonen, 2022
 14. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2022
 15. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 16. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 17. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2022Q3