Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
  2. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
  3. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
  4. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
  5. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
  6. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
  7. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020