Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 2. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 3. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 4. Spanning op de koopwoningmarkt
 5. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 6. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 7. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 8. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 9. Energiematrix Dordrecht, 2018
 10. Energiematrix IJsselstein, 2018
 11. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 12. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 13. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 14. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 15. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 16. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 17. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 18. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 19. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020