Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 2. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 3. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 4. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 5. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 6. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 7. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 8. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 9. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 10. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 11. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 12. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 13. De mensen van Groningen
 14. Personen wees geworden in diverse jaren
 15. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 16. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 17. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 18. Verkamering Oegstgeest
 19. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 20. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 21. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 22. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 23. Spanning op de koopwoningmarkt
 24. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 25. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 26. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 27. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2019
 28. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 29. Energiematrix Dordrecht, 2018
 30. Energiematrix IJsselstein, 2018
 31. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 32. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 33. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 34. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 35. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 36. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 37. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 38. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020