Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?
Ja, het Excel bestand bevat werkbladen met instructies en definities. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het: CBS Contact Center.
Ik ben niet in staat of bereid om alle gegevens in het sjabloon aan te leveren, wat moet ik doen?

Alle velden in het Excel-bestand moeten verplicht worden ingevuld. De Wet op de Centraal voor de Statistiek schrijft voor dat de gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt. Het CBS behandelt de gegevens vertrouwelijk. Mocht u hier problemen bij ondervinden bij het invullen van gegevens, dan kunt u dit aangeven in werkblad ‘6.Opmerkingen’ van het door het CBS beschikbaar gestelde Excel-bestand of contact opnemen met het: CBS Contact Center.

 


Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
Als u vindt dat de vragenlijst die u heeft ontvangen geen betrekking heeft op de activiteiten van uw onderneming, neem dan contact op met het: CBS Contact Center.
Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
Ja, de wetgever acht de verzameling van deze gegevens van zo’n groot belang dat de verstrekking daarvan verplicht is gesteld (Wet op het Centraal Bureau voor de statistiek van 20 november 2003). Meer informatie hierover vindt u op de pagina handhaving .
Wat wordt verstaan onder nieuwbouw koopwoningen?
Dit betreft alle koopwoningen die zijn (of worden) opgericht op een nieuw fundament en voor de eerste keer worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Hiermee zijn gerenoveerde, huur- en getransformeerde woningen uitgesloten.
Wat moet ik doen met verkopen die niet zijn doorgegaan wegens opschortende en ontbindende voorwaarden en later opnieuw worden verkocht?

Als de woningen in een eerder kwartaal zijn verkocht en inmiddels zijn geannuleerd, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Als de woningen daarna weer worden verkocht, dan dient u deze verkopen wel door te geven. Deze verkopen worden door ons geïdentificeerd aan de hand van de door u opgegeven de projectnaam, het bouwnummer en eventueel het plannummer van het garantie-instituut. De combinatie van deze variabelen komt in dit scenario meerdere keren voor. Het is daarom van belang dat de projectnaam, het bouwnummer en het nummer van het garantie-instituut juist en volledig zijn ingevuld. 

...

Lees meer over over Wat moet ik doen met verkopen die niet zijn doorgegaan wegens opschortende en ontbindende voorwaarden en later opnieuw worden verkocht?
Wat moet ik hanteren als verkoopdatum?
De verkoopdatum is de datum waarop de (koop)overeenkomst door de laatste partij is ondertekend.
Ik heb geen woningen verkocht. Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
Indien u geen woningen heeft verkocht, dient u uw correspondentienummer en de naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon in te vullen in werkblad “2.Verkochte woningen”. Ook vragen wij u om in dit werkblad de referentieperiode (zowel kwartaal als jaar) op te geven. In werkblad “6.Opmerkingen” vermeldt u dat u geen woningen heeft verkocht. Verder hoeft u niets in te vullen.
Waarom heb ik een e-mail met kwaliteitsrapportages ontvangen?
Graag geven wij u een terugkoppeling over de door u aangeleverde bestanden. Het doel hiervan is om aan te geven hoe u het invullen van de vragenlijsten kunt verbeteren. Wanneer de bestanden conform onze verwachting worden aangeleverd, zijn minder contactmomenten nodig om de juistheid van de verstrekte informatie na te trekken.
Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?

Als een holding of beheermaatschappij is aangeschreven dan is het de bedoeling dat, voor alle (werk)maatschappijen (de verkopende juridische eenheden) die onder deze holding of beheermaatschappij vallen, wordt opgegeven.
Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere (werk)maatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere (werk)maatschappijen tegelijk opgeven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar nieuwbouwkoopwoningen@cbs.nl (onder vermelding van het 10-cijferige correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere (werk)maatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers.

...

Lees meer over over Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
Ik heb woningen verkocht in een samenwerkingsverband. Wie moet gegevens over deze woningen aanleveren?
De gegevens van woningen die zijn verkocht in een samenwerkingsverband dienen worden aangeleverd door de penvoerder.
Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
Het CBS heeft als taak om relevante en betrouwbare cijfers te maken. Wij proberen hiervoor zoveel mogelijk gebruik te maken van administratieve bronnen of andere methodieken, zodat we de lastendruk voor bedrijven beperken. De benodigde prijsinformatie en woningkenmerken zijn echter onvoldoende beschikbaar in bestaande administratieve bronnen.
Voor welke juridische eenheden van mijn onderneming moet ik de vragenlijst invullen?

U dient gegevens aan te leveren over nieuwbouw koopwoningen die door al uw juridische eenheden en eventuele werkmaatschappijen zijn verkocht. Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere werkmaatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere werkmaatschappijen tegelijk op geven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere werkmaatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers.

...

Lees meer over over Voor welke juridische eenheden van mijn onderneming moet ik de vragenlijst invullen?
Ik heb meerdere brieven ontvangen en wil via één correspondentienummer voor meerdere correspondentienummers opgeven. Hoe regel ik dit?

Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere (werk)maatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere (werk)maatschappijen tegelijk opgeven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar nieuwbouwkoopwoningen@cbs.nl (onder vermelding van het 10-cijferige correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere (werk)maatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers.

 


Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
U kunt geen uitstel krijgen voor het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek.
Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?
Voor dit onderzoek is het nodig om bedrijven een langere periode of zelfs continu te ‘volgen’. Bij dit onderzoek wordt periodiek een deel van de bedrijven ‘ververst’. Dat wil zeggen dat een deel van de bedrijven niet in de nieuwe steekproef terugkeert. Ter vervanging worden dan andere bedrijven aangeschreven. Deze verversing vindt vooral plaats onder het midden- en kleinbedrijf. Hoe lang uw bedrijf deel uitmaakt van een onderzoek is dus vooraf niet bekend.