Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Algemeen

 1. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 2. Ik ben de inlogcodes kwijt.
 3. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 4. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 5. Is mijn privacy beschermd?
 6. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.

Specifiek

 1. Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?
 2. Ik ben niet in staat of bereid om alle gegevens in het sjabloon aan te leveren, wat moet ik doen?
 3. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 4. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 5. Wat wordt verstaan onder nieuwbouw koopwoningen?
 6. Wat moet ik doen met verkopen die niet zijn doorgegaan wegens opschortende en ontbindende voorwaarden en later opnieuw worden verkocht?
 7. Wat moet ik hanteren als verkoopdatum?
 8. Ik heb geen woningen verkocht. Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
 9. Waarom heb ik een e-mail met kwaliteitsrapportages ontvangen?
 10. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 11. Ik heb woningen verkocht in een samenwerkingsverband. Wie moet gegevens over deze woningen aanleveren?
 12. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 13. Voor welke juridische eenheden van mijn onderneming moet ik de vragenlijst invullen?
 14. Ik heb meerdere brieven ontvangen en wil via één correspondentienummer voor meerdere correspondentienummers opgeven. Hoe regel ik dit?
 15. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 16. Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?