Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen in 2017-2018.
Deze maatwerktabellen bevatten informatie over het aantal cliënten dat gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen (exclusief verblijf en opvang) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de gemeentelijke uitgaven in het kader van Wmo-maatwerkvoorzieningen en gemeentelijk beleid dat van invloed is op de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018. Een maatwerktabel met informatie over gemeentelijk beleid ten aanzien van algemene- en maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo in 2017 en 2018 is op aanvraag verkrijgbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 190083. De informatie in de tabel met gemeentelijk beleid dat de hoogte van de eigen bijdrage beïnvloedt is verkregen van het CAK. De andere tabellen zijn gemaakt op basis van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en een aanvullende enquête ten behoeve van de Monitor Abonnementstarief Wmo. Deze maatwerktabellen zijn op verzoek van het ministerie van VWS samengesteld ten behoeve van de Monitor abonnementstarief Wmo. De Monitor Abonnementstarief Wmo heeft als doel om de effecten van de introductie van het abonnementstarief Wmo op aantal Wmo-cliënten en gemeentelijk beleid te meten. Deze monitor zal het gemeentelijk beleid in ieder geval evalueren tot en met 2020.