Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen in 2019, en hulp bij huishouden 2019 naar instroom 2018.

De tabellen bevatten informatie over het aantal cliënten dat gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen (exclusief verblijf en opvang) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), gemeentelijk beleid dat van invloed is op de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019, en hulp bij huishouden 2019 naar instroom 2018.

Een tabel met informatie over gemeentelijk beleid ten aanzien van algemene- en maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo in 2019 is op aanvraag verkrijgbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR305242. De informatie in de tabel met gemeentelijk beleid dat de hoogte van de eigen bijdrage beïnvloedt is verkregen van het CAK. De andere tabellen zijn gemaakt op basis van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en een aanvullende enquête ten behoeve van de Monitor Abonnementstarief Wmo.

Deze tabellen zijn op verzoek van het ministerie van VWS samengesteld ten behoeve van de Monitor abonnementstarief Wmo. De Monitor Abonnementstarief Wmo heeft als doel om de effecten van de introductie van het abonnementstarief Wmo op aantal Wmo-cliënten en gemeentelijk beleid te meten. Deze monitor zal het gemeentelijk beleid in ieder geval evalueren tot en met 2020.
De cijfers over 2017 en 2018 in de voorgaande tabellen zijn bij publicatie van 2019 ongewijzigd definitief geworden. Een uitzondering vormen de uitgaven Wmo over 2017 en 2018, welke overgenomen zijn in de Statlinetabel Wmo uitgaven.