© Hollandse Hoogte

Jaarstatistiek RGS

Algemeen

 1. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 2. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 3. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 4. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 5. Is mijn privacy beschermd?
 6. Ik kan geen 0 invullen in mijn invulvelden.

RGS

 1. Hoe kan het dat niet alle vragen automatisch ingevuld worden?
 2. Wat is een RGS Brugstaat?
 3. Hoe kan ik de gegevens uit mijn administratie automatisch laten invullen in de vragenlijst?
 4. Wat is RGS?
 5. Welke RGS-versie heb ik nodig?
 6. Wat doet het CBS met de gegevens uit de RGS Brugstaat?
 7. Kan ik met mijn boekhoudpakket gegevens automatisch laten invullen in de vragenlijst?
 8. Moet ik RGS gebruiken bij het invullen van de vragenlijst?

Specifiek

 1. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 2. In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS-16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?
 3. Ik ben maar een klein bedrijf/ZZP-er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 4. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 5. Ik heb hele andere activiteiten dan op de vragenlijst is aangegeven.
 6. Mijn bedrijf heeft gebruik gemaakt van steun- en herstelpakketten omtrent Corona, heeft dit gevolgen voor het invullen van de vragenlijst?
 7. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 8. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 9. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 10. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 11. Mijn bedrijf had in de periode waarop de vragenlijst betrekking heeft (tijdelijk) geen activiteiten (door faillissement, opheffing, overname, fusie, verkoop, ziekte e.d.).
 12. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet bekend en de uiterste uitsteldatum is overschreden. Wat kan ik nu het beste doen?
 13. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 14. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 15. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 16. Ik ben een franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor de landelijke cijfers?