Nieuwe indeling financiele en niet financiele holdings

kantoorgebouw
© ANP
De samenwerking tussen DNB en CBS verloopt al jaren goed en maakt het mogelijk om een nieuwe stap te zetten: opzetten van een gezamenlijk register voor financiële en niet-financiële ondernemingen t.b.v. waarneming. Hiermee verwachten DNB en CBS dubbele of overlappende waarneming en witte vlekken in de waarneming verder te beperken. Met deze nieuwe stap komt de bestaande afbakening tussen beide groepen ondernemingen in lijn met internationale statistische richtlijnen en wordt het voor bedrijven duidelijker aan wie ze cijfers moeten aanleveren. Kortom, minder verwarring, een hogere efficiëntie en daarmee past het goed in de ambitie van beide organisaties: zorgen voor 1 cijfer.

Waarom deze verandering?

Sommige multinationals met aanzienlijke (internationale) financieringsposities combineren in Nederland een financieel karakter met niet-financiële productieactiviteiten. Voorheen gaf vaak het aandeel aan buitenlandse posten op de balans de doorslag bij het bepalen of zo’n eenheid als financieel dan wel als niet-financieel (< 75% buitenland van de balans) werd beschouwd. Dit balanscriterium laten we nu los.

Op basis van statistische richtlijnen zoals weergegeven in ESR2010 (en verder uitgewerkt door een internationale statistische taskforce over ‘Holdings and Head offices’) is besloten om dit te wijzigen. DNB en CBS gaan een nieuwe indeling toepassen, waarbij bedrijven worden geclassificeerd naar activiteit. Hierbij zijn het aantal werknemers en het type werk van deze mensen belangrijke criteria. Daarnaast is ook de mate van beslissingsbevoegdheid van bedrijven relevant. De nieuwste richtlijnen verduidelijken dat (groepen van) bedrijven die aan de top staan van een Nederlandse bedrijfsstructuur maar die qua activiteiten een vrij passieve rol vervullen, zelfbeslissend zijn. Ook als deze bedrijven in feite aangestuurd worden vanuit het buitenland.

Wat betekent dit?

Financiële holdings en financieringsmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een niet-financieel moederbedrijf, ontvangen in de toekomst veelal de vragenlijsten van het CBS, waaronder de Financiën van ondernemingen en betalingsbalans. Grote financiële holdings- en financieringsmaatschappijen aan de top van de Nederlandse bedrijfsstructuur vallen door de nieuwe indeling in de subsector 'captive financial institutions' en ontvangen in de toekomst vragenlijsten van DNB, waaronder rapportages van financiële instellingen voor macro-economische statistieken zoals voor de nationale rekeningen en betalingsbalans.

Omvangrijke aanpassingen worden door het CBS, in samenspraak met DNB, afgestemd met de (des)betreffende holdings.

Contact opnemen?

Als u vragen hebt hierover, kunt u deze per mail stellen via cbsdnbsamenwerking@cbs.nl, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ook kunt u contact opnemen met uw eigen CBS contactpersoon, indien van toepassing.