Jaarstatistiek

© Hollandse Hoogte

Cijfers over productie, personeel en financiën van bedrijven in Nederland zijn belangrijk. Deze cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen van verschillende bedrijfstakken en de economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert deze cijfers.

Om deze cijfers te publiceren, voeren we het onderzoek Jaarstatistiek uit. Voor dit onderzoek vragen we zowel grote als kleine ondernemingen en zzp'ers om een vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap en geven inzicht in de economische groei.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief of e-mail die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Meer informatie over IFRS 16 vindt u op de pagina IFRS 16.

Onderzoeksresultaten

Op het dashboard bedrijven met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van dit onderzoek zijn per branche beschikbaar bij de branche-informatie. De resultaten vindt u ook op StatLine:

Naam vragenlijst verslagjaar 2023

De naam van de vragenlijst verandert vanaf verslagjaar 2023 voor alle bedrijven van ‘Productiestatistiek’ naar ‘Jaarstatistiek’. Wellicht ontving u eerder van ons een brief/e-mail en vragenlijst met ‘Jaarstatistiek’, dan blijft de naam hetzelfde. Als u eerder een brief/e-mail en vragenlijst ontving met de naam ‘Productiestatistiek’, dan is de naam ‘Jaarstatistiek’ nieuw voor u. De vragenlijst is echter wel hetzelfde.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Veelgestelde vragen over dit onderzoek.

Direct naar

RGS met meer dan één werkzaam persoon

RGS met één werkzaam persoon

Recente artikelen