Klein deel bedrijven volledig klimaatneutraal

Duurzame wasserij
© ANP / ANP
Ongeveer 1,5 procent van de bedrijven is volledig klimaatneutraal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de conjunctuurenquête. Deze enquête wordt gehouden onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

De landen in de Europese Unie willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Bedrijven moeten dan geen broeikasgassen uitstoten of de uitstoot moet worden gecompenseerd. Een relatief klein deel van de bedrijven (ongeveer 1,5 procent) is op dit moment volledig klimaatneutraal. 26 procent van de bedrijven is in kleine of zeer kleine mate klimaatneutraal. Bijna 37 procent van de bedrijven in Nederland weet nu niet hoe klimaatneutraal ze is. Grotere bedrijven geven vaker dan kleinere bedrijven aan dat ze in enige mate klimaatneutraal zijn.

Oordeel hoe klimaatneutraal de zakelijke activiteit van het bedrijf is, 2024
MateIn zeer kleine mate (0-20%) (% bedrijven)In kleine mate (20-40%) (% bedrijven)Niet in grote mate,
maar ook niet in kleine mate (40-60%) (% bedrijven)
In grote mate (60-80%) (% bedrijven)In zeer grote mate (80-100%) (% bedrijven)Volledig of netto negatief
(100% of meer) (% bedrijven)
Weet niet (% bedrijven)
5 of meer werkzame personen13,712,420,09,16,41,636,8
5 tot 50 werkzame personen15,513,019,17,55,31,538,1
50 tot 250 werkzame personen13,114,422,27,46,51,435,0
250 of meer werkzame personen12,510,719,511,47,41,836,7

Meeste bedrijven verwachten dit jaar te investeren in verduurzaming

Om klimaatneutraal te worden verwacht 68 procent van de bedrijven dit jaar te investeren in verduurzaming. Ook hier geven grote bedrijven dit vaker aan dan kleinere. De belangrijkste investeringsdoelen zijn volgens de bedrijven efficiënter omgaan met energie of energie besparen en circulaire productie. Investeringen in waterbesparing worden het minst vaak genoemd. In de horeca verwachten bedrijven wel vaker dan andere bedrijfstakken in waterbesparing te investeren. In vervoer en opslag is het verminderen van uitstoot een belangrijk investeringsdoel. 

Belangrijkste investeringen in verduurzaming bedrijf in 20241)
GrootteInvesteren dit jaar niet in verduurzaming (% bedrijven)Emissiereductie (% bedrijven)Hernieuwbare energie (% bedrijven)Energie efficiëntie of energiebesparing (% bedrijven)Circulaire productie (% bedrijven)Waterbesparing (% bedrijven)Anders (% bedrijven)
5 of meer werkzame personen31,921,713,732,826,933,4
5 tot 50 werkzame personen46,99,910,425,917,63,34
50 tot 250 werkzame personen3316,11433,824,32,33,8
250 of meer werkzame personen17,735,916,438,436,93,12,8
1)Bedrijven die investeren in verduurzaming konden maximaal twee antwoorden kiezen.

Per saldo meer investeringen verwacht dan vorig jaar

Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen investeren in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen besteden aan duurzame inkoop dan vorig jaar. Vooral het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) verwacht dit jaar per saldo een toename in zowel de investeringen als in de waarde van duurzame inkoop.

Verwachting bedrijven, dit jaar vergeleken met vorig jaar, juni 2024
 Zullen afnemen (% bedrijven)Zullen toenemen (% bedrijven)
Investeringen voor een
klimaatneutrale bedrijfsvoering
5 of meer werkzame personen-6,419,5
5 tot 50 werkzame personen-10,111,2
50 tot 250 werkzame personen-6,215,1
250 of meer werkzame personen-3,129,7
Waarde duurzame
inkoop
5 of meer werkzame personen-5,417,0
5 tot 50 werkzame personen-8,68,7
50 tot 250 werkzame personen-4,911,7
250 of meer werkzame personen-2,727,9

Kosten duurzame alternatieven vormen belangrijke belemmering 

Drie kwart van de bedrijven ervaart geen belemmeringen om het bedrijf klimaatneutraal te maken, een kwart ervaart wel belemmeringen. De belangrijkste belemmeringen zijn de hogere kosten van duurzamere alternatieven en onzekerheid over de economie of het beleid. Beperkte toegang tot financiële middelen noemt de horeca vaker dan andere bedrijfstakken als belemmering. Ze hebben te weinig eigen geld of vinden niet makkelijk financiering voor het verduurzamen van hun bedrijf. Onder andere de industrie, vervoer en opslag en verhuur en handel in onroerend goed, noemen vaker dan in andere bedrijfstakken beperkingen in het energienetwerk als belemmering. Ze moeten bijvoorbeeld wachten op een stroomaansluiting doordat het elektriciteitsnet vol is, of ze hebben nog geen toegang tot een waterstofnetwerk.

Belangrijkste1) belemmeringen bij klimaatneutraal maken van het bedrijf, juni 2024
Reden5 of meer werkzame personen (% bedrijven)
Ervaart geen belemmeringen76,1
Hogere prijzen of hogere vermogens-
kosten van duurzame alternatieven
9,7
Onzekerheid over de
economie en/of beleid
7,4
Gebrek aan duurzamere alternatieven5,6
Beperkingen in het netwerk4,9
Beperkte toegang tot financiële middelen4,3
Tekort aan geschikte arbeidskrachten2,4
Anders3
1) Bedrijven die belemmeringen ervaren konden maximaal twee antwoorden kiezen.