COEN Conjunctuurenquête

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Iedere maand vullen ondernemers een enquête in waarin gevraagd wordt naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen.

Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Eén keer per kwartaal is de enquête uitgebreider en worden meer ondernemers aangeschreven, waardoor gedetailleerdere informatie ontstaat. Het CBS voert de kwartaalenquête uit in samenwerking met MKB Nederland, VNO-NCW, het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en KVK.

Op basis van de COEN publiceert het CBS iedere maand het producentenvertrouwen in de industrie en de vacature-indicator voor het totale bedrijfsleven. Elk kwartaal wordt voor een groot aantal sectoren het ondernemersvertrouwen gepubliceerd. Resultaten verschijnen ook op het Ondernemersplein.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen, staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Overzicht vragen en antwoorden

Bij de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) worden niet in alle branches dezelfde vragen gesteld. In het vragenoverzicht staan de vragen die in een bepaalde branche worden gesteld. De antwoordmogelijkheden zijn terug te vinden op pagina 2 van het vragenoverzicht.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Onderzoeksresultaten

Publicaties

Brexit, 1e kwartaal 2020 - Bedrijfstakken
Brexit, 1e kwartaal 2020 - Regio 

Brexit, 4e kwartaal 2019 - Bedrijfstakken
Brexit, 4e kwartaal 2019 - Regio
Brexit, 3e kwartaal 2019 - Bedrijfstakken
Brexit, 3e kwartaal 2019 - Regio
Brexit, 2e kwartaal 2019 - Bedrijfstakken
Brexit, 2e kwartaal 2019 - Regio 
Brexit, 1e kwartaal 2019 - Bedrijfstakken
Brexit, 1e kwartaal 2019 - Regio 

Tabellen StatLine

Conjunctuurbeeld per bedrijfstak
Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken
Ondernemersvertrouwen; regio
Producentenvertrouwen
Conjunctuurenquête Nederland; maand
Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers
Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte
Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken
Conjunctuurenquête Nederland; regio's
Conjunctuurenquête Nederland; seizoengecorrigeerd
Vacature-indicator

Recente artikelen