COEN Conjunctuurenquête

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Iedere maand vullen ondernemers een enquête in waarin gevraagd wordt naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen.

Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Eén keer per kwartaal is de enquête uitgebreider en worden meer ondernemers aangeschreven, waardoor gedetailleerdere informatie ontstaat. Het CBS voert de kwartaalenquête uit in samenwerking met MKB Nederland, VNO-NCW en de KVK.

Op basis van de COEN publiceert het CBS iedere maand het producentenvertrouwen in de industrie en de vacature-indicator voor het totale bedrijfsleven. Elk kwartaal wordt voor een groot aantal sectoren het ondernemersvertrouwen gepubliceerd. Resultaten verschijnen ook op het Ondernemersplein.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen, staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Overzicht vragen en antwoorden

Bij de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) worden niet in alle branches dezelfde vragen gesteld. In het vragenoverzicht staan de vragen die in een bepaalde branche worden gesteld. De antwoordmogelijkheden zijn terug te vinden op pagina 2 van het vragenoverzicht.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Publicaties

Extra vragen, 3e kwartaal 2021 - Bedrijfstakken
Extra vragen, 3e kwartaal 2021 - Bedrijfsgrootte
Extra vragen, 3e kwartaal 2021 - Regio

Extra vragen, 2e kwartaal 2021 - Bedrijfstakken
Extra vragen, 2e kwartaal 2021 - Bedrijfsgrootte
Extra vragen, 2e kwartaal 2021 - Regio

Corona, september 2021 - Bedrijfstakken
Corona, augustus 2021 - Bedrijfstakken
Corona, juni 2021 - Bedrijfstakken
Corona, mei 2021 - Bedrijfstakken MKB

Corona, mei 2021 - Bedrijfstakken
Corona, maart 2021 - Bedrijfstakken
Extra vragen, februari 2021 - Bedrijfstakken

Extra vragen, 1e kwartaal 2021 - Bedrijfstakken uitgesplitst naar bedrijfsgrootte
Extra vragen, 1e kwartaal 2021 - Bedrijfstakken
Extra vragen, 1e kwartaal 2021 - Bedrijfsgrootte
Extra vragen, 1e kwartaal 2021 - Regio

Corona, december 2020 - Bedrijfstakken
Corona, november 2020 - Bedrijfstakken
Corona, september 2020 - Bedrijfstakken
Corona, augustus 2020 - Bedrijfstakken
Corona, juni 2020 - Bedrijfstakken
Corona, mei 2020 - Bedrijfstakken

Extra vragen, 4e kwartaal 2020 - Bedrijfstakken
Extra vragen, 4e kwartaal 2020 - Bedrijfsgrootte
Extra vragen, 4e kwartaal 2020 - Regio
Corona, 3e kwartaal 2020 - Bedrijfstakken
Corona, 3e kwartaal 2020 - Bedrijfsgrootte
Corona, 3e kwartaal 2020 - Regio
Corona, 2e kwartaal 2020 - Bedrijfstakken
Corona, 2e kwartaal 2020 - Bedrijfsgrootte
Corona, 2e kwartaal 2020 - Regio

Brexit, 1e kwartaal 2020 - Bedrijfstakken
Brexit, 1e kwartaal 2020 - Regio

Tabellen StatLine

Conjunctuurbeeld per bedrijfstak
Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken
Ondernemersvertrouwen; regio
Producentenvertrouwen
Conjunctuurenquête Nederland; maand
Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers
Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte
Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken
Conjunctuurenquête Nederland; regio's
Conjunctuurenquête Nederland; seizoengecorrigeerd
Vacature-indicator

Recente artikelen